kalem personeline yönelik rehber materyaller
sıkça Sorulan sorular
Vergi mahkemeleri rehberi
İdari yargılama usulü el kitapları
Eğitim Metodolojisi
Eğitici rehberleri
Katılımcı Kitapları
BROŞÜRLER
Videolar
ULUSLARARASI SEMPOZYUM RAPORU
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
İYİ İDARİ UYGULAMALAR REHBERİ
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
ADR REFERANS RAPORU
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
YOL HARİTASI - ÖNERİLER 2023-2026
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÇEVRE REHBERİ
ARA DÖNEM İLERLEME VE DEĞERLENDİRME raporu
İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkına İlişkin Emsal Kararlar
İdari Yargının İyileştirilmesi için Yol Haritası
EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU
Ön Değerlendirme Raporu
İdari yargıda Avrupa adil yargılanma standartlarına ilişkin emsal kararlar kitabı
Fransız Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Raporu
İdare ve Siz El Kitabı
Fransız İdari Yargı Sisteminde AUÇ Yöntemleri ve Türk İdari Yargı Sistemindeki Uygulamalar Webinarı – 16 Aralık 2020
BAKANLAR KOMİTESİ TAVSİYE KARARLARI
 1. CMRec(80) 2_İdari makamlarca takdir yetkisi kullanılması hakkında tavsiye kararı
 2. CMRec(84)15_Kamu sorumluluğu ile ilgili tavsiye kararı
 3. CMRec(85)13_Ombudsman (Kamu Denetçiliği) müessesi hakkında tavsiye kararı
 4. CMRec(86)1_Sosyal güvenlik amacıyla kullanılan kişisel verilerin korunması hakkında tavsiye kararı
 5. CMRec(87)15_Emniyet sektöründe kişisel verilerin kullanımının düzenlenmesine ilişkin tavsiye kararı
 6. CMRec(87)16_Çok sayıda kişiyi etkileyen idari usuller hakkında tavsiye kararı
 7. CMRec(89)8_İdari konularda geçici mahkeme korumasına ilişkin tavsiye kararı
 8. CMRec(91)1_İdari yaptırımlar hakkında tavsiye kararı
 9. CMRec(91)10_Kamu kurumlarının elindeki kişisel verilerin üçüncü taraflara iletilmesi hakkında tavsiye kararı
 10. CMRec(95)4_Telekomünikasyon hizmetleri alanında kişisel verilerin korunması hakkında tavsiye kararı
 11. CMRec(97)5_Tıbbi verilerin korunması hakkında tavsiye kararı
 12. CMRec(97)7_Yerel kamu hizmetleri ve kullanıcıların haklarına ilişkin tavsiye kararı
 13. CMRec(97)18_İstatistiksel amaçlarla toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması hakkında tavsiye kararı
 14. CMRec(2000) 6_Avrupada kamu görevlilerinin statüsüne ilişkin tavsiye kararı
 15. CMRec(2004)20_İdari işlemlerin yargı denetimine ilişkin tavsiye kararı
 16. CMRec(2007)4_Yerel ve bölgesel kamu hizmetleri hakkında tavsiye kararı
 17. CMRec(2010)13_Profilleme uygulamaları kapsamında kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında bireyerin korunmasına ilişkin tavsiye kararı
 18. CMRec(2015)5_İstihdam uygulamaları kapsamında kişisel verilerin işleme tabi tutulmasına ilişkin tavsiye
 19. CMRes(76) 5_Medeni ticari ve idari konularda adli yardıma ilişkin karar
 20. CMRes(77) 31_İdarenin işlemleri karşısında bireyin korunması hakkında karar
 21. CMRes(78) 8_Adli yardım ve danışmanlık hakkında karar
 22. CMRes(85) 8_Ombudsmanlar ve Avrupa Konseyi ile iş birliği hakkında karar