Yenilenen İhale Çağrısı - Tutuklu ve hükümlülere yönelik disiplin ve ödül uygulamalarına ilişkin ulusal danışmanlık hizmetleri

22 Şubat 2023 Ankara

“Türkiye’deki Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Disiplin ve Ödül Uygulamalarının İyileştirilmesi” Projesi kapsamında ihtiyaca dayalı olarak Avrupa Konseyi tarafından talep edilecek farklı faaliyet alanlarında danışmanlık hizmeti verilmesine ilişkin yayımlanan ihale çağrısının tekrarıdır. Tekliflerin...

Read More

Türkiye'deki mahkumlara yönelik disiplin ve ödül uygulamalarının iyileştirilmesi ve yeknesaklaştırılmasına yönelik ihtiyaçlar tespit edildi

30 Ocak – 2 Şubat 2023

30 Ocak – 2 Şubat 2023 tarihleri arasında mevcut yasal çerçeve ve uygulamadaki eksiklikleri ve boşlukları tespit etmek ve buna bağlı olarak mahpuslara yönelik disiplin ve ödül uygulamalarının iyileştirilmesine ilişkin ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla bir ihtiyaç analizi çalışması...

Read More

İhale Çağrısı - Tutuklu ve hükümlülere yönelik disiplin ve ödül uygulamalarına ilişkin ulusal danışmanlık hizmetleri

20 Aralık 2022 Ankara

Türkiye’deki Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Disiplin ve Ödül Uygulamalarının İyileştirilmesi” Projesi kapsamında ihtiyaca dayalı olarak Avrupa Konseyi tarafından talep edilecek farklı faaliyet alanlarında danışmanlık hizmeti verilmesine ilişkin ihale çağrısıdır. İhalenin detaylarına, aşağıda...

Read More

İhale Çağrısı – Masa başı araştırma, toplantılar, anket ve odak grup görüşmeleri aracılığıyla veri toplama ve verilerin analizi (SC119/2022)

14 Aralık 2022

Avrupa Konseyi tarafından yürütülmekte olan “Türkiye’deki Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Disiplin ve Ödül Uygulamalarının İyileştirilmesi” Projesi özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişilerin haklarını ve onurlarını bütünüyle koruyan daha güvenli bir toplumun oluşmasına katkı sağlamayı...

Read More

PROJE HAKKINDA
Tamamlayıcı bilgi