Pilot Hâkimler ve Mahkeme Personeline Yönelik Mahkeme Temelli Arabuluculuk Hizmetleri Oryantasyon Eğitimi

headline Ankara 22-23-24 Şubat 2017
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Pilot Hâkimler ve Mahkeme Personeline Yönelik Mahkeme Temelli Arabuluculuk Hizmetleri Oryantasyon Eğitimi

 

Bu eğitim programı, altı pilot ilde (Ankara, Bursa, İstanbul/Çağlayan, İzmir, Kayseri, Mersin) görev yapan ve proje kapsamında seçilen pilot hâkim ile arabuluculuk bürosu ve tevzi bürosu/ön bürolarda görev yapan mahkeme personeline yönelik olarak 22-24 Şubat 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir. Eğitim programının başlıca amacı pilot hâkimler ile mahkeme personelinin mahkeme bağlantılı arabuluculuk hizmetlerine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirilmesidir. Avrupa Konseyi CEPEJ uzmanları mahkeme teşviki süreci ve mahkeme temelli arabuluculuk hizmetleri el kitabının kullanımı konusunda sunum yapmıştır. Uzmanlar ayrıca pilot hâkim ve adliye personeline yönelik rol oyunları ve uygulamalı alıştırmalar düzenlemişlerdir. Eğitim sonunda, katılımcılar CEPEJ uzmanlarının kolaylaştırıcı rolü ile mahkeme temelli arabuluculuk hizmetlerinin her aşamasını ayrıntılı bir şekilde çalışmış olup, bu alandaki beceri ve yetkinliklerini geliştirmek üzere gerekli tüm unsurları edinmişlerdir.

Bu eğitim, Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenmiştir.