UYAP arabuluculuk ekranları 1 Haziran 2016 itibariyle kullanıma açılıyor

Arabuluculuk Merkez personelinin kullanacağı “Arabuluculuk Merkezi UYAP Ekranları” 1 Haziran 2016 tarihi itibariyle kullanıma açılıyor. UYAP tüm yargı kurumlarını ve mahkemeleri birbirine bağlayan bir ağdır.

 

Arabuluculuk Merkezleri ilk olarak Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında 6 pilot ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kayseri, Mersin) faaliyete geçmiştir. Artık UYAP’ta Avrupa Konseyi CEPEJ uzmanları ile işbirliği içinde hazırlanmış olan gerekli arabuluculuk formları da bulunmaktadır. UYAP ayrıca arabuluculuk portalı altında mahkemeleri, arabulucuları ve arabuluculuk merkezlerini birbirine bağlamaktadır. 

UYAP ekranları aracılığıyla, dava açmak için tevzi bürosuna başvuran taraflara/vekillere “Arabuluculuk Bilgilendirme Formu” da verilecektir. Bununla beraber bahse konu Arabuluculuk Bilgilendirme Formu tarafların/vekillerinin arabuluculuğa teşvik edilmesinde hâkimler tarafından kullanılmak üzere UYAP ekranlarına eklenmiştir. 

Proje sonucunda, UYAP ekranları ile Adalet Bakanlığı başta pilot mahkemeler olmak üzere yapılan arabuluculuk faaliyetlerini toplayabilecek ve değerlendirebilecektir. Ayrıca ülke geneline yaygınlaşmadan önce UYAP ekranlarında gerekli değişiklik veya düzeltmeleri yapabilecektir.

https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/arabulucu_portal_nedir.jsp