3ncü Aile Arabuluculuğu Mevzuat Çalıştayı

Ankara 15-16 Mayıs 2017
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
3ncü Aile Arabuluculuğu Mevzuat Çalıştayı

Türkiye’de aile arabuluculuğunun yasal çerçevesinin incelenmesi amacıyla aile arabuluculuğu mevzuat çalıştayının üçüncüsü 15-16 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir. İlgili çalışma (CEPEJ (2007)14 sayılı mevcut tavsiye kararların daha iyi uygulanmasına ilişkin Avrupa Konseyi, CEPEJ Rehber İlkeleri – Rec (98)1 sayılı Aile Arabuluculuğu Tavsiye Kararı ile 2008 AB Arabuluculuk Yönergesi çerçevesinde yapılmıştır. Pilot illerdeki aile mahkemelerinde görevli aile hâkimleri, arabulucular, akademisyenler, STKlar, Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemeleri, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcilerinden oluşan ulusal katılımcılar, CEPEJ uzmanı ve Almanya’dan aile arabuluculuğu alanında uzmanlaşmış bir arabulucunun desteği ile Türkiye’de aile arabuluculuğu sisteminin yasal çerçevesi incelenmiştir. Aile arabulucularının eğitimi ile niteliklerinin ne olması gerektiği konusunda çalışma yapılmıştır. Çalıştay sonunda, aile arabuluculuğunun Türkiye’de nasıl gelişebileceği ve yasal çerçevesinin nasıl olması gerektiği konusunda çeşitli tavsiyeler oluşturulmuştur. Bu tavsiyelerin aile arabuluculuğunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla karar verici ve politika yapıcılar tarafından takip edilmesi beklenmektedir.

Bu çalıştay Avrupa Konseyi tarafından uygulanan Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.