Arabuluculuk Eğitim Müfredatı ve Eğitim Materyallerinin Geliştirilmesine ilişkin 4. Çalışma grubu toplantısı

Ankara 24-25 Nisan 2017
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Arabuluculuk Eğitim Müfredatı ve Eğitim Materyallerinin Geliştirilmesine ilişkin 4. Çalışma grubu toplantısı

 

Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Arabuluculuk Eğitim Müfredatı ve Eğitim Materyallerinin Geliştirilmesine ilişkin 4. Çalışma grubu toplantısı 24-25 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir. Toplantının amacı temel arabuluculuk müfredatı kapsamında geliştirilen taslak modüllerin tümünün incelenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılmasıdır. Bu toplantıya Avrupa Konseyi CEPEJ uzmanları, toplumsal cinsiyet uzmanı, modül yazarları ile Avrupa Konseyi ve Adalet Bakanlığı proje ekipleri katılmıştır. Toplantı sonunda eğitim modülleri ile materyallerin, ilgili değişiklik ve düzeltmelerin tamamlanması ile Haziran ayı sonunda son şeklini almasına ve basılmasına karar verilmiştir.