Uzman Eğitici Eğitimi ve Modül Geliştirme Çalıştayı

Ankara 6-8 Haziran 2016
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Uzman Eğitici Eğitimi ve Modül Geliştirme Çalıştayı

Uzman Eğitici Eğitimi ve Modül Geliştirme Çalıştayı (6-8 Haziran 2016 Ankara)

 

Uzman eğitici eğitimi ve Arabuluculuk eğitim modülü geliştirme çalıştayı 6-8 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir. Eğitime farklı eğitim kurumlarından 24 eğitici/arabulucu, AK/CEPEJ uzmanları ile CEDR (Merkezi İngiltere’de bulunan Etkili Uyuşmazlık Çözüm Merkezi) eğitim uzmanları katılmıştır. Eğitim programının genel hedefi eğitici/arabulucuların arabuluculuk eğitiminde gerekli öğretim becerilerini kazanmasını sağlamak olmuştur. CEPEJ ve CEDR uzmanlarının desteği ile ulusal eğiticiler arabuluculuk eğitimi için etkili eğitim modüllerinin geliştirilmesine dair uygulanan ortak yöntemleri inceleme ve değerlendirme fırsatı bulmuşlardır.

 

Modül geliştirme çalıştayında ise, katılımcılar modül gruplarına ayrılmış ve CEPEJ uzmanlarının desteği ile eğitim modüllerini gözden geçirmiş ve uygulamalı oturumlar düzenlemişlerdir. Her bir çalışma grubunda ulusal eğiticiler müfredatın içeriği ile gerekli eğitim materyalleri ve araçları  (videolar, oyunlar, grup çalışması) üzerinde çalışma yapmışlardır. Yetişkin eğitimi alanında çalışan bir ulusal müfredat geliştirme uzmanı da grup çalışmalarına katılarak, yetişkin eğitiminin temel unsurları ile geri bildirimin ve uygulamalı eğitimlerin önemi hakkında geri bildirim vermiştir.

 

Bu faaliyetler Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenmiştir.