Arabuluculuk Eğitim Müfredatı ve Modül Tasarlama Çalıştayı Antalya’da 18-20 Ağustos 2016 tarihinde yapıldı.

Antalya 18-20 Ağustos 2016
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Arabuluculuk Eğitim Müfredatı ve Modül Tasarlama Çalıştayı Antalya’da 18-20 Ağustos 2016  tarihinde yapıldı.

 

Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Arabuluculuk Eğitim Müfredatı ve Modül Tasarlama Çalıştayı 18-20 Ağustos 2016 tarihinde Antalya’da düzenlenmiştir. Çalıştay’ın amacı Temel Arabuluculuk Eğitim Programının modül planlarını oluşturmaktır. Çalıştay’a Bakanlık yetkilileri, farklı üniversitelerden akademisyenler/eğitmenler ve Avrupa Konseyi Proje ekibi katılmıştır. Çalıştay’ın birinci gününe AK/CEPEJ uzmanları video konferans yöntemiyle katılmıştır. Çalıştay’da Müfredat uzmanı tarafından hazırlanan ihtiyaç analizi sonuçları sunulmuş ve hazırlanması planlanan müfredat hakkında bilgi verilmiştir. Çalıştay’da müfredat geliştirme uzmanının AK/CEPEJ uzmanlarının desteğiyle hazırlamış olduğu müfredat taslağı gözden geçirilmiştir. Çalıştay’ın ikinci ve üçüncü günlerinde ise ulusal uzmanlar; müfredatın içeriğini tartışmış, modüller, kullanılabilecek eğitim materyalleri ile araçları ve eğitimde kullanılabilecek etkinlikler üzerinde çalışmışlardır. Yapılacak çalışmaları takip etmek amacıyla Eylül ayında takip çalıştayı yapılması kararlaştırılmıştır.