Geri Pilot Uygulamaları İzleme Ziyaretleri, 21 Ocak 2016, Kayseri

Kayseri, Türkiye 21 Ocak,2016
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Pilot Uygulamaları İzleme Ziyaretleri, 21 Ocak 2016, Kayseri

Avrupa Konseyi tarafından uygulanan, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilen Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında, pilot mahkemelerde yürütülen arabuluculuk uygulamalarının yerinde gözlemlenmesi amacıyla 19-22 Ocak 2016 tarihlerinde Mersin ve Kayseri adliyelerinde izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. İzleme heyeti Adalet Bakanlığı, Avrupa Konseyi ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) temsilcileri ve uzmanlarından oluşmaktadır.

21 Ocak tarihinde Kayseri adliyesinde devam eden izleme ziyaretinde, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Komisyonu Başkanı, pilot mahkeme hâkimleri, arabulucular, arabuluculuk merkezi ve ön büro personelinin katılımıyla bir ön değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir. Sonrasında Kayseri 4. İş Mahkemesinde bir duruşma izlenmiş ve mahkeme tarafından arabuluculuğa sevk uygulaması yerinde gözlemlenmiştir. Müteakiben adliye içindeki Arabuluculuk Merkezi ve Ön Büroda yapılan çalışmalar hakkında görevli personelden bilgi alınmıştır. İzleme ziyareti kapsamında düzenlenen “İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” konulu seminer izlenerek, ziyaret sonuçlarının değerlendirildiği genel değerlendirme toplantısı ile ziyaret tamamlanmıştır.   

 

Pilot uygulamaların yerinde gözlemlenmesi neticesinde elde edilen bulgular ve sonuçlar, arabuluculuk kurumunun etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak gerekli değişikliklerin yapılmasında kullanılacaktır.