Ankara'da Uluslararası Adli İş Birliğine İlişkin Yasal Çerçevenin Müzakere Edildiği Çalıştay Gerçekleştirildi

Ankara 4 Temmuz 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Ankara'da Uluslararası Adli İş Birliğine İlişkin Yasal Çerçevenin Müzakere Edildiği Çalıştay Gerçekleştirildi

“Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi” AB/Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında Ankara'da 4 Temmuz 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı temsilcileri, hakimler, savcılar, avukatlar ve projenin ulusal ve uluslararası danışmanları bir araya getiren ve önerilen reformlar da dahil olmak üzere uluslararası adli iş birliğine ilişkin yasal çerçeveyi müzakere etmek üzere çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sayın Cristian Urse ve Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Sayın Kasım Çiçek'in açılış konuşmaları ardından projenin ana hedefleri ve beklenen sonuçları hakkında genel bir sunum yapılmıştır.

Çalıştay'da öncelikli olarak Türkiye'deki uluslararası adli iş birliğine ilişkin yasal çerçeveye genel bir bakış getirilmiştir. Avrupa Konseyi danışmanları tarafından hazırlanan, karşılıklı adli yardımlaşma ve suçluların iadesine ilişkin yasal çerçeveyi inceleyen ve ulusal makamların değerlendirmesine yönelik öneriler sunan teknik belgeler, sunulmuş ve yapılan müzakerelere yön vermiştir. Bu belgeler daha önce Adalet Bakanlığı temsilcileriyle teknik yuvarlak masa toplantılarında tartışılmıştır.

Müzakereler mevcut yasal çerçevenin ve uygulamanın uluslararası standartlarla uyumunu daha da güçlendirmenin yollarına odaklanmıştır. İlerleyen dönemde ikinci bir çalıştayın yapılması planlanmaktadır.

‘Türkiye’de Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliğinin Geliştirilmesi’ projesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından ortaklaşa finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.