Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı uluslararası adli iş birliğine ilişkin yasal çerçeveyi görüştü

Ankara 8 Nisan 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı uluslararası adli iş birliğine ilişkin yasal çerçeveyi görüştü

Avrupa Konseyi, 8 Nisan 2022 tarihinde Ankara'da, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü temsilcileriyle karşılıklı adli yardımlaşma ve suçluların iadesine ilişkin yasal çerçeveyi ele alan bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Bu toplantı, Adalet Bakanlığı ile Aralık 2021'de yapılan yuvarlak masa toplantısının ardından yapılan ikinci teknik düzey toplantı oldu.

Toplantı, Avrupa Konseyi uzmanlarının uluslararası standartlara karşı uluslararası adli işbirliği alanında Türkiye'nin mevzuatına ilişkin yaptığı analize odaklandı. Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi ve Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesinin ve bu sözleşmelerin Ek Protokollerinin ortaya koyduğu standartlar da dahil olmak üzere uluslararası standartlara uygun yasal değişiklik tasarıları Adalet Bakanlığı'nın görüşüne sunuldu.

Taslak mevzuat tavsiyelerine değinen Adalet Bakanlığı temsilcileri, ilgili teknik belgelerde yer alan bulgular ve öneriler hakkında bir dizi detaylı açıklama yaptı.

Mevzuat değerlendirmesi kapsamında elde edilen sonuçlar ve öneriler yuvarlak masa toplantılarında yapılan görüşmeler temelinde nihai hale getirildikten sonra Adalet Bakanlığı, yargı, savcılık ve Türkiye Barolar Birliği temsilcileri de dahil olmak üzere daha geniş bir kitleye sunulacak ve görüşülecektir.

‘Türkiye’de Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliğinin Geliştirilmesi’ projesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından ortaklaşa finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.