TÜRKİYE’DE CEZAİ KONULARDA ULUSLARARASI ADLİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BİRİNCİ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Ankara 29 Mart 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
TÜRKİYE’DE CEZAİ KONULARDA ULUSLARARASI ADLİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BİRİNCİ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

‘Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliğinin Geliştirilmesi” Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Ortak Projesinin Yürütme Kurulunun İkinci Toplantısı 29 Mart 2022 tarihinde Ankara’da hibrit formatta gerçekleştirildi.

Toplantıya Yürütme Kurulunun üyeleri olan Adalet Bakanlığı, Avrupa Konseyi ve Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcilerinin yanı sıra Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı altında yer alan Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü temsilcileri gözlemci olarak katıldı.

Toplantı, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Yardımcısı Sn. Pınar Başpınar, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği İşleri Genel Müdür Vekili Dr. Ahmet Ulutaş ve Avrupa Konseyi Ekonomik Suç ve İşbirliği Bölümü Başkanı Sn. Mustafa Ferati'nin açılış konuşmalarıyla başladı.

Projenin Yürütme Kurulu kaydedilen ilerlemeyi ve bir sonraki altı aylık döneme ilişkin planları değerlendirdi. Toplantı kapsamında Yürütme Kurulu üyelerine projenin tamamlanmasının ardından sonuçların sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik geliştirilen çıkış stratejisi ve proje uygulaması boyunca toplumsal cinsiyet eşitliğinin yeterince dikkate alınmasına ilişkin hususlar sunuldu.

‘Türkiye’de Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliğinin Geliştirilmesi’ projesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından ortaklaşa finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.