Kapasite Geliştirme ve Mevzuat İnceleme Faaliyetleri Kapsamında Teknik Düzey Toplantılar Gerçekleştirildi

Çerimiçi Kasım – Aralık 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Kapasite Geliştirme ve Mevzuat İnceleme Faaliyetleri Kapsamında Teknik Düzey Toplantılar Gerçekleştirildi

Ekim 2021'de gerçekleşen Açılış Konferansının ardından "Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi" AB/Avrupa Konseyi Ortak Projesi Adalet Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde, projenin kapasite geliştirme ve mevzuat inceleme faaliyetlerini ilerletmek adında çeşitli teknik düzey toplantılar düzenledi.

24 Kasım 2021 tarihinde, projenin kapasite geliştirme bileşeninin ilk adımı olarak, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü (DİABGM), Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve Yargıtay temsilcileri ve Avrupa Konseyi'nin ulusal ve uluslararası uzmanlarının katılımıyla eğitim materyallerinin ve eğitim metodolojisinin geliştirilmesi başlıklı istişare toplantısı gerçekleştirildi. Genel olarak proje, Eğitici Eğitimi el kitaplarının hazırlanmasını ve akabinde, hakimler, savcılar ve Adalet Bakanlığı personeline yönelik proje süresince uluslararası adli iş birliği konusunda temel ve ileri düzey eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini öngörmektedir.

25 Kasım 2021'de düzenlenen diğer toplantı, Karşılıklı Adli Yardımlaşma öncesi (MLA öncesi) bilgi alışverişine ilişkin kurumlar arası iş birliği mekanizmalarının gözden geçirilmesine odaklanmıştır. Adalet Bakanlığı-DİABGM desteğiyle düzenlenen toplantı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol-Europol Dairesi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı ve MASAK temsilcilerini bir araya getirdi. Toplantının odak noktası kurumlar arası iş birliği mekanizmalarının Türkiye'deki mevcut durum analizine ilişkin bilgi toplamak oldu. Bu bilgi, cezai konularda gayrı resmi iş birliğine ilişkin olası yöntemler hakkında ceza adaleti çalışanlarına yönelik kılavuz ilkelerin hazırlanmasına yardımcı olacaktır.

Projenin cezai konularda uluslararası adli iş birliğine ilişkin mevcut yasal çerçevenin taslak incelemesinde yer alan ön bulgular ve tavsiyeler 9 Aralık 2021 tarihinde Adalet Bakanlığı-DİABGM ile yapılan teknik düzey yuvarlak masa toplantısının konusu oldu. Planlanan iki yuvarlak masa toplantısından ilki olan bu toplantıda MLA ve suçluların iadesi alanında uluslararası standartlara uygun olası mevzuat değişikliği önerilerinin ele alınması amaçlanmış ve bu konuda Adalet Bakanlığı-DİABGM'nin ilk geri bildirimi istenmiştir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.