Geri

“İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Projesinin İkinci Yürütme Kurulu Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

Ankara 26 Kasım 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
“İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Projesinin İkinci Yürütme Kurulu Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından ortaklaşa finanse edilen “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesinin ikinci Yürütme Kurulu Toplantısı (YKT) 26 Kasım 2019’da, Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde Türk idari yargısında karşılaşılan zorlukların belirlenmesi noktasında kaydedilen ilerleme vardı. Toplantıya Danıştay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı), ilk derece mahkemelerinin ve Bölge İdare Mahkemelerinin başkan ve üyeleri, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, Kamu Denetçiliği Kurumu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Konseyi temsilcileri katıldı. Toplantıda, projede gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek faaliyetler üzerine konuşuldu ve projeye ilişkin görüş ve tavsiyeler paylaşıldı.