İhale Çağrısı: “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında multimedya materyallerinin üretilmesi hizmetlerinin sağlanması

Ankara 4 Kasım 2022
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
İhale Çağrısı: “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında multimedya materyallerinin üretilmesi hizmetlerinin sağlanması

Avrupa Konseyi, Türkiye’de İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi hakkında bir proje yürütmektedir. Bu çağrının amacı; kamu farkındalığını artırmaya yönelik multimedya materyallerinin üretilmesine yönelik olup, her bir lot için en fazla iki (2) hizmet sağlayıcı belirlemektir.

 

İşbu ihalenin sınırı 10,000 Avrodur. Teklif edilen toplam miktarı 10,000 Avroyu aşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Gerekli belgeler [email protected] e-posta adresine 15 Kasım 2022, (14.00 Türkiye saati) tarihine kadar gönderilmelidir. Teklifler (istenen belgeler ile birlikte) yalnızca belirtilen e-posta adresine şu konu başlığı ile gönderilmelidir: Services for Production of Multimedia Materials - IMEAJ. Başka bir e-posta adresine gönderilen teklifler reddedilecektir.

 

Tüm sorular ve teklif göndermek için belirtilen son tarihten en az beş (5) iş günü öncesi ve yalnızca [email protected] adresine, konu kısmında “Question-Tender – Services for Production of Multimedia Materials - (IMEAJ)” referansı ile gönderilmelidir.

Lütfen teklif çağrısı şartlarını dikkatle okuyunuz:

1. İhale Dosyası (Tender File)

2. Sözleşme (Act of Engagement)

 

 

ÖNEMLİ

İhale Sözleşmesini (Act of Engagement) hazırlarken fiyatları Euro cinsinden ve KDV hariç olarak belirtmeniz istenmektedir.

 

İhale Sözleşmesi (Act of Engagement ) doldurulmalı, fiyat teklifi verilmeli, imzalanarak ve PDF yapılarak gönderilmelidir.

 

İSTENEN BELGELER

 1. İhale Sözleşmesinin (Act of Engagement) doldurulmuş ve imzalanmış kopyası (Ektedir) -İngilizce olmalıdır.
 2. Uzman tasarımcı/personelin belirtilen hizmetleri yerine getirecek şekilde (LOT-1 ve/veya LOT 2) uygunluk kriterlerini karşıladığını açıkça gösteren, tercihen Europass Formatında CV’leri- İngilizce olmalıdır.
 3. Şirket Profili Dokümanı (Türkçe veya İngilizce): Teklif sahibi şirketin LOT-1 ve/veya LOT-2’de belirtilen hizmetleri sağlamaya yönelik kapasitesini, deneyimini ve uygunluğunu gösteren ve aşağıdakilerden oluşan bir doküman:
  1. Tercihen uluslararası kuruluşlarla ve/veya kamu makamlarıyla daha önce yapılan çalışmalardan en az 3 örneği içeren iş portföyü (eğer varsa üretilen çıktılara ilişkin bağlantı linki eklenmelidir);
  2. Başvuru sahibinin daha önce tamamladığı işlerin listesi.
 4. İşyeri Tescil Belgesi (orijinal belgelerin Türkçe taranmış kopyaları), yalnızca tüzel kişiler için. (Türkçe)
 5. Yalnızca tüzel kişiler için tüm şirket sahiplerinin ve üst düzey yetkililerin listesi (Türkçe veya İngilizce)

 

Tüm belgeler (istisnaları; iş yeri tescil belgesi Türkçe olarak sunulabilir. Şirket profili-iş portföyü/örnekler ve daha önce yapılmış işlerin listesi; şirket sahibi/yetkililer listesi Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilir) İngilizce olarak sunulacaktır, aksi takdirde ihale dışı bırakılacaktır.

 

UYGUNLUK KRİTERLERİ

 

• Lot 1:

 1. 2 boyutlu animasyon prodüksiyonu konusunda üç (3) yıllık tecrübe
 2. İletişim alanında en az beş (5) yıl deneyim

 

• Lot 2:

 1. Multimedya konusunda beş (5) yıllık tecrübe
 2. İletişim alanında en az beş (5) yıl deneyim

 

 

KISA İŞ TANIMI

 

Lot 1: İki adet 2-Boyutlu Animasyon Videosu Prodüksiyonu (her biri maksimum 3 dakika)

 

Hizmet sağlayıcı, modüler formatta iki adet 2 boyutlu animasyon videosu üretecektir (Video 1: Dava nasıl açılır; Video 2: Bir davanın aşamaları). Hizmet sağlayıcının her videoyu düzenlemesi ve dağıtım için ayrı kopyalar oluşturması beklenir. İlgili taslak metin Avrupa Konseyi tarafından sağlanacaktır.

 

 1. Hizmet sağlayıcı film çekimi, düzenleme, kurgu, dublaj, illüstrasyon, grafik, stok görünürlük malzemeleri, altyazılar, telif hakları olan müzik eklenmesi gibi hizmeetleri gerçekleştirecektir.

 

 1. Video için orijinal çizimler/illüstrasyonlar, videolar ve fotoğrafların hazırlanması
 2. Sözleşme Makamı onayı ile zaman planları, çekim planları ve yaratıcı senaryonun belirlenmesi
 3. Senaryonun istenilen dillerde tercümesi, seslendirme (Türkçe) ve altyazı (İngilizce)
 4. Ana nüshaların aşağıdaki gerekliliklere göre Avrupa Konseyi'ne sunulması:

Genişlik/Uzunluk Oranı: 16: 9, Boyut: 4K ve 1080p, Format: H.264 ve MOV ve WMV 9

 

Lot 2: Türkiye'deki idari yargı sistemi hakkında bilgilendirici bir videonun hazırlanması (maksimum 5 dk)

 

Türkiye'deki idari yargı sistemi hakkında bilgilendirici bir video genel kamuoyuna yönelik olarak hazırlancaktır (idari yargının yeni yapsını anlatmak üzere, fotoğraf ve video çekimleri ve stok görünürlük materyalleri, seslendirme ve altyazılı yapım, telif haklı müzikleri içermesi beklenmektedir). İlgili taslak metin Avrupa Konseyi tarafından sağlanacaktır.

 

Video, sistemin temel bileşenlerini ayrı ayrı açıklayacak şekilde 4 bölüme ayrılacaktır. Her bölümün uzunluğu 60 saniye ile sınırlandırılmalıdır. Yüklenicinin ayrıca her bölümü bağımsız bir video olarak düzenlemesi ve dağıtım için ayrı kopyalar oluşturması beklenmektedir.

 

Çalışma kapsamında:

 1. Sözleşme Makamı onayı ile zaman planları, çekim planları ve yaratıcı senaryonun belirlenmesi,
 2. Senaryonun istenilen dillere çevrilmesi, seslendirme (Türkçe) ve altyazı (İngilizce) hazırlanması,
 3. Ana nüshaların aşağıdaki gerekliliklere göre Avrupa Konseyi'ne sunulması beklenmektedir: Genişlik/Uzunluk Oranı: 16: 9, Boyut: 4K ve 1080p, Format: H.264 ve MOV ve WMV 9)

 

Videonun bölümleri aşağıdaki gibi olacaktır (her bölüm maksimum 60 sn):

 

 • İlk derece idare mahkemeleri ile ilgili bir bölüm
 • İlk derece vergi mahkemeleri ile ilgili bir bölüm
 • Bölge İdare Mahkemeleri ile ilgili bir bölüm (Ankara ve İstanbul mahkemelerindeki video çekimlerini kapsayacak şekilde)
 • Danıştay hakkında bir bölüm (Danıştay’ın stok videoları resmi izinle kullanılabilecektir)