Geri Türk Hâkim ve Savcılar için Gerekçeli Karar ve Özgürlük ve Güvenlik Hakkı üzerine Hizmet İçi Eğitimler

Antalya 21-22 Ekim 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türk Hâkim ve Savcılar için Gerekçeli Karar ve Özgürlük ve Güvenlik Hakkı üzerine Hizmet İçi Eğitimler

Ceza hukukunda gerekçeli kararlar ile özgürlük ve güvenlik hakkı (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. Maddesi) konularında hizmet içi eğitim modüllerinin kullanıldığı sıralı eğitimler 21-22 Ekim 2022 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlere 112 hâkim ve savcı katılmıştır.

Türkiye Adalet Akademisi'nin deneyimli eğiticileri tarafından gerçekleştirilen eğitimler, katılımcıların tutuklamanın kanuniliği, tutukluluğa alternatifler ve gerekçeli karar alma hakkı ile ilgili konularda anlayışlarını artırmada başarılı olmuştur.

Katılımcıların geri bildirimleri, eğitimlerin canlı mesleki tartışmalar için bir platform sağladığını göstermiştir. Eğitimler ayrıca, hâkim ve savcıların günlük çalışmalarında son derece önemli olan özgürlükten yoksun bırakma ile ilgili olarak izlenecek farklı prosedürler konusunda farkındalıklarının artmasına katkıda bulunacaktır.

 

Bu etkinlik Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması AB-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlenmiştir.