Geri

ÇEVRİMİÇİ SEMİNER (WEBINAR): “TUTUKLULUĞUN HUKUKİLİĞİ VE CEZA YARGILAMASINDA TUTUKLAMAYA ALTERNATİF TEDBİRLER”

Ankara 05 Ekim 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
ÇEVRİMİÇİ SEMİNER (WEBINAR): “TUTUKLULUĞUN HUKUKİLİĞİ VE CEZA YARGILAMASINDA TUTUKLAMAYA ALTERNATİF TEDBİRLER”

"Tutukluluğun Hukukiliği ve Ceza Yargılamasında Tutuklamaya Alternatif Tedbirler" konulu üçüncü çevrimiçi seminer, 5 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Çevrimiçi seminer, aralarında

Adalet Bakanlığı (CİGM, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü), Türkiye Adalet Akademisi ve Türk Ceza Hukuku Derneği temsilcileri, sulh ceza hâkimleri; Bölge Adliye Mahkemeleri ve yüksek mahkemelerde görev yapan ceza hâkimlerinin de olduğu yaklaşık 90 katılımcının katılımıyla düzenlendi. Çevrimiçi seminer, Türkiye’deki hâkimlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay standartlarına ilişkin farkındalık düzeylerinin artırılmasına ve bu hususta fikir alışverişi yapılmasına katkı sağlamıştır. Çevrimiçi seminer kapsamında tutukluluğun hukukiliği ve tutuklamanın gerekçelendirilmesi ile sanığın duruşmada hazır bulunmasını sağlayacak alternatif ve daha hafif tedbirlerin uygulanması, tutuklulara yönelik usuli güvenceler ve hukuka aykırı bir şekilde tutuklu kalanların tazminat hakkı konularına odaklanılmıştır.

 

Bu çevrimi seminer, Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi kapsamında düzenlenmiştir.