Geri

Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitimin Etkisini Ölçme üzerine Çevrimiçi Toplantı

Ankara 29-30 Haziran 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitimin Etkisini Ölçme üzerine Çevrimiçi Toplantı

Türkiye Adalet Akademisinin (TAA) hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkisini ölçme konusu üzerine eğiticiler, memurlar ve istatistikçiler olmak üzere TAA’dan 19 temsilcinin katılım gösterdiği çevrimiçi toplantı 29-30 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda ölçme değerlendirmede kullanılan belirli araçların tanımlanması, bu araçların nasıl kullanıldığının ve farklı türden eğitim faaliyetlerine özel değerlendirme biçimlerinin nasıl planlandığının gösterilmesi amaçlanmıştır.

Toplantı, çevrimiçi değerlendirme araçlarının tanıtılması ve bu araçların pratikliklerinin gösterilmesinde başarılı olmuştur. Proje kapsamında çevirisi yapılan İnsan Hakları Eğitiminin Değerlendirilmesi ve Etkisi için Var Olan Sistemler/Mekanizmalar Hakkında Değerlendirme kitabının tanıtımı da ayrıca yapılmış ve toplantı süresince kitaba atıfta bulunulmuştur. Grup, eğiticilerin eğitimlerdeki deneyimlerinden yola çıkarak hâlihazırda kullanılan değerlendirme araçları hakkında verimli tartışmalar gerçekleştirmiştir.

Bu etkinlik Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması AB-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlenmiştir.