Sulh Ceza Hakimliği Meslek Öncesi Eğitim Modülleri Pilot Eğitimi ve Toplantısı

Ankara 14 Ekim 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Sulh Ceza Hakimliği Meslek Öncesi Eğitim Modülleri Pilot Eğitimi ve Toplantısı

Ekim 2022'de sulh ceza hâkimliğine ilişkin meslek öncesi eğitim modülleri üzerine Ankara’da Türkiye Adalet Akademisi (TAA) yerleşkesinde bir pilot eğitim ve toplantı gerçekleştirilmiştir.

Sulh Ceza Hâkimliği konulu meslek öncesi eğitim modülünün pilot uygulaması 25 hâkim adayının katılımıyla TAA’da gerçekleştirilmiştir. Eğitim metodolojisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye'deki yüksek mahkemelerin ilgili ve pratik içtihatlarının vaka çalışması formatında analiz edilmesi yoluyla etkileşime odaklanmıştır. Projenin ulusal bir danışmanı metodolojiyi gözlemlemek ve eğitmenlere geri bildirim sağlamak üzere pilot eğitimlerde hazır bulunmuştur.

Pilot eğitimin ardından 14 Ekim 2022 tarihinde eğitim modüllerinin gözden geçirilmesi amacıyla bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantı, aday hâkimlere eğitim veren TAA eğitmenlerini ve projenin ulusal danışmanını bir araya getirmiştir. Grup, geri bildirimlere ve pilot eğitimin sonuçlarına göre modüllerde revizyonlar yapmıştır.

 

Bu etkinlik Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması AB-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlenmiştir.