Geri

İlgili Ulusal Kurumlar Arasında Farkındalığı ve İş Birliğini Güçlendirmek Amacıyla Siber Suçlar üzerine Altıncı Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirilmiştir

Samsun 07-08 Eylül 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İlgili Ulusal Kurumlar Arasında Farkındalığı ve İş Birliğini Güçlendirmek Amacıyla Siber Suçlar üzerine Altıncı Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirilmiştir

07-08 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun’da hibrit formatlı toplantı şeklinde ilgili kurumlardan 25 temsilcinin (Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür de olmak üzere temsilciler, hâkimler ve savcılar, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Bankalar Birliği, Adli Tıp Kurumu) ve projenin ulusal ve uluslararası danışmanları) katılımıyla altıncı Siber Suçlar Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bu faaliyet, siber suçların adli işlemlerinin tüm aşamalarında karşılaşılan ortak zorlukların, bilginin ve deneyimin paylaşılması yoluyla ilgili ulusal kurumlar arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlamıştır.

İki gün boyunca katılımcılar sorunların tespiti, karşılaştırmalı iyi örnekler, kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar arasındaki koordinasyonun yanı sıra soruşturma ve kovuşturma aşamalarının asıl aktörleri arasındaki koordinasyon ve iş birliği üzerine fikir alışverişinde bulunmuştur.

Siber Suç Bürolarının bulunduğu Diyarbakır ve Konya illerinde de benzer toplantılar gerçekleştirilecektir.

Bu toplantıların devamı olarak, Adalet Bakanlığı tarafından desteklenen bir platform aracılığıyla bu diyaloğun kurumsallaşmasına destek olmayı amaçlayan siber suçlara ilişkin koordinasyon konusunda somut öneriler içeren kapsamlı bir rapor hazırlanacaktır.

 

Bu etkinlik Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması AB-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlenmiştir.