Geri

Usuli Güvenceler, Adil Yargılanma Hakkı üzerine Çevrimiçi Yuvarlak masa Toplantısı

Çevirimiçi 15 Haziran 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Usuli Güvenceler, Adil Yargılanma Hakkı üzerine Çevrimiçi Yuvarlak masa Toplantısı

15 Haziran 2022 tarihinde yargılamaların adilliği bağlamında usuli güvencelere ilişkin çevrimiçi bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı yaklaşık 145 Türk hâkim ve savcıyı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hukukçularını, ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinden bir Raportörü bir araya getirmiştir.

Toplantıda öncelikli olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartlarının ve bunların yanı sıra Türkiye yüksek mahkemelerinin standartlarının yaygınlaştırılması tartışılmıştır. Konuşmacılar ve katılımcılar, hem yasal açıdan hem de uygulama açısından yasal yardım alma hakkıyla ilgili belirli zorluklar hakkında fikir alışverişinde bulunmuşlardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye ile ilgili tespit ettiği ihlal alanlarından biri olan delillerin yönetimi ve yeterli gerekçelerin sunulması konularında verimli tartışmalar yaşanmıştır.

Bu etkinlik Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması AB-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlenmiştir.