Geri

İkinci Çevrimiçi HELP Başlangıç Toplantısı Üç HELP kursu üzerine sunumlar: Ceza Yargılamasında Usuli Güvenceler ve Mağdur Hakları; Ceza Yargılamasında Gerekçeli Kararlar; Tutukluluğa ve Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Alternatif Tedbirler

Ankara 15 Kasım 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İkinci Çevrimiçi HELP Başlangıç Toplantısı Üç HELP kursu üzerine sunumlar: Ceza Yargılamasında Usuli Güvenceler ve Mağdur Hakları; Ceza Yargılamasında Gerekçeli Kararlar; Tutukluluğa ve Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Alternatif Tedbirler

İkinci HELP Başlangıç Toplantısı, 15 Kasım 2021 tarihinde, proje kapsamında Türkçeye çevirisi ve adaptasyonu tamamlanan Ceza Yargılamasında Usuli Güvenceler ve Mağdur Hakları; Ceza Yargılamasında Gerekçeli Kararlar; Tutukluluğa ve Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Alternatif Tedbirler üzerine eğitmenli HELP kurslarının başlatıldığını duyurmak için düzenlenmiştir.

Kurs katılımcılarının yanı sıra HELP Temsilcilerinin ve Adalet Akademisi bünyesinden HELP Eğitmenlerinin katılımlarıyla HELP başlangıç toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’nin farklı illerinden hakim ve savcının katılımıyla ve eğitmenler tarafından yapılan faydalı sunumlarla, geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmiştir. Bir ay süreyle uygulaması devam edecek eğitmenli HELP kurslarına yaklaşık 100 hakim ve savcı kayıt olmuştur. Çevrimiçi HELP kursları, ilgili alanlarda bilgi ve becerilerini artırmalarını ve aynı zamanda bu bilgi ve becerilerini günlük işlerinde uygulamarını sağlamak için artan sayıda hukuk profesyonelinin ilgisini çekecektir.

Bu çevrimiçi toplantı, Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması AB-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlenmiştir.