Geri Türk Hâkim ve Savcılar için Gerekçeli Karar ve Özgürlük ve Güvenlik Hakkı üzerine Hizmet İçi Eğitim Modüllerinin Sıralı Eğitimleri Düzenlenmiştir

Türk Hâkim ve Savcılar için Gerekçeli Karar ve Özgürlük ve Güvenlik Hakkı üzerine Hizmet İçi Eğitim Modüllerinin Sıralı Eğitimleri Düzenlenmiştir

10-11 Haziran 2022 tarihlerinde İzmir’de 106 hâkim ve savcı için gerekçeli kararlar ve özgürlük ve güvenlik hakkı üzerine geliştirilen hizmet içi eğitimi modüllerinin sıralı eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

Eğitimler Avrupa Konseyinin bu projesi ile eğitilmiş olan tecrübeli Türkiye Adalet Akademisi eğitmenleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Projenin bir ulusal danışmanı da eğitimlerin verilmesi esnasında metodolojiyi gözlemlemek için eğitimlerde yer almıştır. Modüllerin grup çalışmalarında canlı tartışmalar gerçekleşmiştir.

Sıralı eğitimlerde katılımcı hâkim ve savcılara proje kapsamında geliştirilen “Makul Şüpheye ilişkin Kılavuz: Tutukluluk Gerekçeleri ve Tutukluluğa Alternatif Tedbirler”, “Tutukluluk İşlemlerinde Usuli Güvencelere ilişkin Kılavuz” ve “Gerekçeli Kararlar Uluslararası Seminer Raporu” dağıtılmıştır.

 

Bu etkinlik Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması AB-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlenmiştir.

İzmir 11 - 12 Haziran 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page