Geri

Türk yargısı ve ilgili diğer kurumlar terörizmin finansmanıyla mücadeleyi tartıştı

Ankara 19 - 20 Eylül 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türk yargısı ve ilgili diğer kurumlar terörizmin finansmanıyla mücadeleyi tartıştı

"Terörizmin Finansmanıyla Mücadelede Usuli Güvenceler" konulu iki günlük çalıştay 19 ve 20 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Yaklaşık 40 yargı mensubu, Adalet Bakanlığı, kolluk kuvvetleri ve diğer ilgili mali kurumların temsilcileri ile hukukçular, terörizmin finansmanına odaklanarak terörizmle ilgili suçlarla daha iyi mücadele etmek için standartları, zorlukları ve bakış açılarını tartışmışlardır. Katılımcılar, bu suçların soruşturulması ve kovuşturulmasında güvenceler sağlayan insan hakları standartları konusunda hukukçular ve uluslararası uzmanlarla görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulmuşlardır. İkinci gün yapılan katılımcılar arasındaki vaka çalışması tartışmaları esnasında, özellikle adil yargılanma, adli yardım ve özel hayata saygı hakkı alanlarında etkinliğe değer katan sonuçlara ulaşılmıştır.

 

Bu etkinlik Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması AB-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlenmiştir.