Ceza Yargılamalarında Usuli Güvencelerin Sağlanması Konusunda Yargı Mensupları Arasında Diyalog

Mardin 10 Kasım 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Ceza Yargılamalarında Usuli Güvencelerin Sağlanması Konusunda Yargı Mensupları Arasında Diyalog

3 ve 4 Kasım 2022 tarihlerinde, Usuli Güvencelere ilişkin ilk Koordinasyon Toplantısı, ilgili Türk kurumlarından 41 temsilcinin katılımıyla Mardin'de gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Türkiye Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri, yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve avukatların yanı sıra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ("Mahkeme") temsilcileri ve projenin ulusal danışmanları da katılmıştır.

Bu toplantı, delillerin kabul edilebilirliği ve dosyaya erişim ile ilgili sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması için katılımcılar için bir platform oluşturmuştur. Ayrıca, katılımcılar Mahkeme tarafından tespit edilen önemli sorunların yanı sıra, yüksek Türk mahkemelerinin yerleşik içtihatlarını da dinleme fırsatı bulmuşlardır. Benzer koordinasyon toplantıları Türkiye'nin iki farklı ilinde de gerçekleştirilecektir.

 

Bu etkinlik “Türkiye’de Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması” AB-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlenmiştir.