Geri

EĞİTİM MATERYALLERİNE İLİŞKİN BİRİNCİ İHTİYAÇ ANALİZİ TOPLANTISI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ankara 21-23 Ekim 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
EĞİTİM MATERYALLERİNE İLİŞKİN BİRİNCİ İHTİYAÇ ANALİZİ TOPLANTISI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye’de Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Arttırılması Ortak Projesi kapsamında, ceza adalet sistemine yönelik eğitim ihtiyacını değerlendirmek üzere, 21-23 Ekim 2019 tarihleri arasında ilgili çalışma grubu Ankara’da ilk kez bir araya geldi. Toplantı kapsamında, Türkiye’de hâkim ve savcılara yönelik mevcut eğitim sisteminin analiz edilmesi ve özellikle projenin odağında yer alan çeşitli insan hakları hususlarına ilişkin (tutukluluk, yargılamanın adilliği, siber suçlar ve terörizmin finansmanı) yürütülen mevcut eğitimlerin değiştirilmesine, geliştirilmesine veya yeni eğitim içeriğinin oluşturulmasına yönelik ihtiyaçların tespit edilmesi amaçlandı.

Toplantıya katılım sağlayan ulusal ve uluslararası danışmanlar, toplantı boyunca proje ekibinin üyeleri ve aralarında Akademi Başkanı, daire başkanları, ölçme ve değerlendirme merkezi ve meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerden sorumlu hâkimler ile akademi eğitmenlerinin de yer aldığı Türkiye Adalet Akademisi temsilcileri ile görüşmeler yaptı. Danışmanlar ayrıca, Türkiye Adalet Akademisinin eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik hâlihazırda ihtiyaç analizi yürüten akademisyenler ile de bir araya geldi.

Aralık ayında gerçekleşecek ikinci çalışma grubundan sonra ihtiyaç analizi raporu tamamlanacak ve 2020 yılının ilk aylarında paydaşlarla paylaşılacaktır. Raporun, proje eğitim faaliyetlerinin tasarlanması için bir yol haritası sunması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Türkiye’deki hâkim ve savcılar için eğitim sisteminin geliştirilmesi için ilgili makamlara yönelik tavsiyelere de raporda yer verilecektir.