Geri

Tutukluluk ve Usuli Güvenceler Hakkında Mevzuat ve Politika Çalışma Grubu Toplantısı

Ankara 19 Ekim 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Tutukluluk ve Usuli Güvenceler Hakkında Mevzuat ve Politika Çalışma Grubu Toplantısı

“Tutukluluk ve Usuli Güvenceler” odaklı Mevzuat ve Politika Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı 19 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi platformda düzenlendi.

İlk derece ve yüksek mahkeme hâkimleri, savcılar ve Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinden (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı) temsilcilerin katıldığı toplantıda Avrupa Konseyi Danışmanları ile birlikte tutukluluk, tutukluluğa alternatif tedbirler ve ceza yargılamalarının adilliğine ilişkin usuli güvenceler gibi konularda grup çalışmaları yapıldı. Hâkim, savcı ve kolluk personeline kaynaklık edecek araçların (kılavuz, rehber ve el kitapları) geliştirilmesi hakkında fikir alışverişinde bulunmak amacıyla yürütülen toplantının geliştirilecek kaynakların son hale getirilmesi için devam etmesi planlanmaktadır.

Bu çevrimi toplantı, Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi kapsamında düzenlenmiştir.