Geri

İlgili Ulusal Kurumlar Arasında Farkındalığı ve İş Birliğini Güçlendirmek Amacıyla Siber Suçlar üzerine Üçüncü Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

İzmir 10-11 Şubat 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İlgili Ulusal Kurumlar Arasında Farkındalığı ve İş Birliğini Güçlendirmek Amacıyla Siber Suçlar üzerine Üçüncü Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

10-11 Şubat 2022 tarihlerinde İzmir’de hibrit formatlı toplantı şeklinde ilgili kurumlardan temsilcilerin (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden hâkimler ve savcılar olmak üzere Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adli Bilişim ve Bilişim Hukuku Derneği, Türkiye Bankalar Birliği, İzmir Barosu, Türk Ceza Hukuku Derneğini temsilen savunma avukatları ve projenin ulusal ve uluslararası danışmanları) katılımıyla üçüncü Siber Suçlar Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bu faaliyet, siber suçların adli işlemlerinin tüm aşamalarında karşılaşılan ortak zorlukların, bilginin ve deneyimin paylaşılması yoluyla ilgili ulusal kurumlar arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlamıştır.

İki gün boyunca katılımcılar sorunların tespiti, karşılaştırmalı iyi örnekler, kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar arasındaki koordinasyonun yanı sıra soruşturma ve kovuşturma aşamalarının asıl aktörleri arasındaki koordinasyon ve iş birliği üzerine fikir alışverişinde bulunmuştur.

Siber Suç Bürolarının bulunduğu beş farklı şehirde benzer toplantılar gerçekleştirilecektir.

Bu toplantıların devamı olarak siber suçlara ilişkin koordinasyon konusunda somut öneriler içeren kapsamlı bir rapor hazırlanacaktır. Adalet Bakanlığı tarafından desteklenen bir platform aracılığıyla bu diyaloğun kurumsallaşmasına destek olacaktır.

Bu etkinlik Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması AB-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlenmiştir.