Back Call for participants: TOGETHER HAVE YOUR SAY!

15 September 2021
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
Call for participants: TOGETHER HAVE YOUR SAY!

The Council of Europe Youth Department and the Ministry of Youth and Sports of Ukraine are co-organising a 50/50 training seminar for youth policy makers, young activists and representatives of youth NGOs.

This event corresponds to the priorities of the Youth for Democracy programme of the Council of Europe and of the Framework Programme on Co-operation in the field of Youth Policy in 2021-2025, between the Council of Europe and the Ministry of Youth and Sports of Ukraine. It plays a complementary role to the project Youth for Democracy in Ukraine by addressing national youth participation processes.

 The training seminar will be held from 25 to 29 October 2021, in Kyiv, Ukraine.

Throughout their participation in the training seminar, the participants will:

 • Gain knowledge on different forms and methods of youth participation and be able to apply them in their local context
 • Understand the sense, meanings and value of youth participation
 • Learn and explore ways on how to apply the Revised European Charter on the participation of young people in local and regional life to own local realities
 • Share and analyse their experiences and practices on youth participation
 • Learn how to advocate for local youth policy development
 • Take steps to improve dialogue and cooperation between the state authorities and youth leaders and representative of youth organisations
 • Learn the recent developments in Ukrainian legislation on youth participation (Regulations for the National Council on Youth following co-management structure, Regulations on counselors on youth issues for public officials, Regulation on youth consultative bodies on regional level)
 • Learn and discuss the recent developments in youth work and youth policy implementation both in Ukraine and the Council of Europe.

 All interested candidates are invited to complete an online application by 29 September 2021, at 23:59 Central European Time.

 Call for participants


ВИСЛОВИМО ДУМКУ РАЗОМ!

 

 Департамент у справах молоді Ради Європи та Міністерство молоді та спорту України спільно організовують тренінговий семінар у форматі "50/50" для розробників молодіжної політики, молодіжних активістів та представників молодіжних НУО.

Цей захід відповідає пріоритетам програми "Молодь за демократію" Ради Європи та Рамкової програми співпраці у сферах молодіжної політики на 2021-2025 роки між Радою Європи та Міністерством молоді та спорту України та відіграє допоміжну роль у контексті впровадження проекту "Молодь за демократію в Україні", звертаючись до національних процесів участі молоді.

 Навчальний семінар відбудеться з 25 по 29 жовтня 2021 в Києві (Україна).

Під час участі у семінарі-тренінгу учасники:

 • Отримають знання про різні форми і методи участі молоді та зможуть застосувати їх у своєму місцевому контексті.
 • Зрозуміють сенс, значення і цінність участі молоді.
 • Дізнаються і вивчать способи застосування Переглянутої Європейської хартії щодо участі молоді у місцевому та регіональному житті до власних місцевих реалій.
 • Поділяться і проаналізують свій досвід і практику участі молоді.
 • Дізнаються, як адвокатувати розвиток молодіжної політики на місцевому рівні.
 • Вживатимуть заходів для покращення діалогу і співпраці між органами державної влади та молодіжними лідерами і представниками молодіжних організацій.
 • Ознайомляться з останніми змінами в законодавстві України з питань участі молоді (Положення про Національну раду у справах молоді зі структурою спільного управління, Положення про консультантів з питань молоді для державних службовців, Положення про молодіжні консультативні органи на регіональному рівні).
 • Дізнаються і обговорять останні зміни у сфері молодіжної роботи і реалізації молодіжної політики як в Україні, так і в Раді Європи.

 Усі зацікавлені кандидати запрошуються заповнити онлайн аплікаційну форму до 23:59 (Центральноєвропейський час) 29 вересня 2021.

  Оголошення конкурсу