The Council of Europe welcomes applications from all candidates who fulfil the specific profile of the activities, irrespective of gender, disability, marital or parental status, racial, ethnic or social origin, colour, religion, belief or sexual orientation.

Back

Regional training course on Roma youth participation and self-organisation / Curs de formare regional în domeniul participării şi propriei organizări a tinerilor romi

Deadline for applications: 31 July 2017 at 14:00 CET / 31 Iulie 2017, ora 14:00 CET
Chișinău, Republic of Moldova 28 - 31 August 2017
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Regional training course on Roma youth participation and self-organisation / Curs de formare regional în domeniul participării şi propriei organizări a tinerilor romi

The Youth Department of the Council of Europe within the framework of the Roma Youth Action Plan project will organize a regional training course on youth participation and self-organisation of Roma young people from Republic of Moldova and Romania. The training course will take place during 28 - 31 August in the Republic of Moldova.

Aiming to raise participants’ competences to support the self-organisation and participation of young Roma people in decision making processes at local and regional level, the training course will bring together 35 participants from both countries. The event among other is an opportunity for Roma and non-Roma youth, policy stakeholders (Roma and youth relevant authorities), including the national youth councils to ensure that double mainstreaming of Roma youth issues is addressed and supported.  

Capacity-building and the development of competencies of young Roma, organisations and networks has been a central part of the Roma Youth Action Plan project of Youth Department of the Council of Europe.

The deadline for submission of applications forms is by 31 July 2017 at 14:00 CET.  The working language of the training course is Romanian. All candidates must apply online, completing the application form through the following link in Romanian: http://youthapplications.coe.int/Application-forms

Detailed information about the training course


Ca şi parte a Planului de Acţiune pentru Tineri Romi ( RYAP)  Departamentul de Tineret al Consiliului Europei  va organiza un curs de formare regional ce are ca scop creşterea competenţelor participanţilor în susţinerea modalităţilor de auto-organizare şi de participare a tinerilor romi din Republica Moldova şi România. Cursul de formare va avea loc în perioada 28 - 31 August în Republica Moldova.

Având ca scop scop creşterea competenţelor participanţilor în susţinerea modalităţilor de auto-organizare şi de participare a tinerilor romi, cursul de formare se doreşte a fi o oportunitate de identificare a proceselor de politică publică în care tinerii romi să fie implicaţi iar specificităţile tinerilor romi să devină parte a proceselor de politică de tineret la nivel national şi local.

Cursul de formare va aduce împreună 35 de participanţi din ambele ţări. Evenimentul este o oportunitate pentru tineri (atât romi cât şi tineri ce nu şi-au declarat apartenenţa etnică), pentru decidenţi de la nivel local şi naţional( structuri de reprezentare ale romilor şi autorităţi locale cu resposnabilităţi în domeniu) şi pentru Consiliile Naţionale de Tineret să se asigure că specificităţile tinerilor romi în politicile publice sunt incluse şi susţinute. 

Creşterea capacităţii organizaţionale şi dezvoltarea competenţelor tinerilor romi, a organizaţiilor şi reţelelor acestora reprezintă elementul central al Planului de Acţiune pentru Tineri Romi ( RYAP)  al Departamentul de Tineret al Consiliului Europei.

Termenul limită pentru trimiterea aplicatiei este 31 Iulie 2017, ora 14:00 CET. Limba de lucru a cursului va fi limba română. Toţi cei interesaţi trebuie să aplice on-line completând formularul de aplicare ce poate fi găsit la urmatoarea adresă URL: http://youthapplications.coe.int/Application-forms  .

Informatii detaliate despre acest curs de formare