Всичко произтича от правата, които другите имат, и моето нескончаемо задължение да ги зачитам.“

Емануел Левинас

Общ преглед

Всички сме еднакви, но някои са по-еднакви от други. В участниците ще получат роли и ще се придвижват напред, в зависимост от шансовете и възможностите си в живота.

Свързани права

• Правото на равенство в достойнството и правата
• Правото на образование
• Правото на стандарт на живот, който осигурява добро здраве и благополучие

Задачи

• Повишаване на осведомеността и разбирането за липсата на еднакви шансове в обществото
• Развиване на въображение и критическо мислене
• Стимулиране на чувството на съпричастност към другите, които са различни

Материали

• Ролеви карти
• Свободно пространство (коридор, голяма стая или открито пространство)
• Касетофон или CD уредба и лека/отпускаща музика
• Шапка

Подготовка

• Внимателно прочетете инструкциите. Разгледайте списъка със „ситуации и събития“ и го приспособете към нуждите на групата, с която работите.
• Подгответе ролевите карти (по една за всеки участник). Копирайте (адаптираната) страница на ръка или на ксерокс, изрежете листчетата, сгънете ги и ги пуснете в шапка.

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 15 юниСветовен ден на храната

Инструкции

1. Създайте спокойна обстановка с малко музика или помолете участниците за тишина.
2. Накарайте всеки участник да изтегли по една ролева карта от шапката. Картите не трябва да бъдат показвани на останалите активни страни.
3. Помолете участниците да седнат (за предпочитане на земята) и да прочетат внимателно картите си.
4. Помолете ги да „влязат“ в ролите си. За да им помогнете, прочетете на глас някои от следните въпроси, като правите пауза след всеки един, и по този начин дадете възможност на участниците да помислят и да си изградят представа за себе си и за своя живот:
• Какво представляваше детството ви? В каква къща живеехте? Какви игри играехте? Какво работеха родителите ви?
• Какво представлява всекидневието ви сега? Къде ходите през свободното си време? Какво правите сутрин, следобед и вечер?
• Какъв е животът ви? Къде живеете? Колко пари печелите всеки месец? Какво правите по време на отпуската си?
• Какво ви вълнува и от какво се страхувате?
5. След това помолете участниците да запазят пълна тишина и да застанат в редица един до друг (все едно са застанали на стартовата линия).
6. Разяснете,че ще прочетете списък със ситуации и събития. Всеки път, когато участниците могат да отговорят с ,,да“ на прочетеното изречение, трябва да направят крачка напред. В противен случай трябва да останат на мястото си.
7. Прочетете ситуациите една по една. Правете пауза след всяко изречение и дайте възможност на участниците да се придвижат напред и да огледат мястото си спрямо останалите хора.
8. Накрая помолете всички да обърнат внимание на последната позиция, която са заели. След това им дайте няколко минути почивка, за да излязат от ролите си, преди да преминете към обсъждане с цялата група.

Обсъждане и оценка Goto top

Най-напред попитайте участниците какво се е случило и как са се чувствували по време на упражнението , а след това преминете към обсъждане на повдигнатите въпроси и какво са научили.
• Какво е било усещането да направиш крачка напред или да останеш на мястото си?
• В кой момент хората, които често са пристъпвали напред, са забелязали, че другите не се придвижват толкова бързо?
• Имало ли е моменти, в които някой е почувствал, че се пренебрегват основните му човешки права?
• Участниците могат ли да отгатнат какви са ролите на останалите? (Нека разкрият ролите си на този етап от дискусията).
• Трудно или лесно е било да се играят различните роли? Как са изградили представата си за човека, чиято роля играят?
• Отразено ли е обществото по някакъв начин в настоящата дейност? По какъв начин?
• Кои права на човека са изложени на риск във всяка роля? Някой може ли да каже, че човешките му права не са били зачетени или че не е имал достъп до тях?
• Какво може да се направи на първо време за решаване на проблема с неравенството в обществото?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Ако правите това упражнение на открито, постарайте се участниците да ви чуват, особено ако работите с голяма група. Може да се наложи да използвате помощник-фасилитатори, които да препредават изреченията.

По време на ,,влизане“ в ролите е възможно някои активни страни да заявят, че знаят много малко за живота на типа хора, които трябва да представят. Успокойте ги, че това не е толкова важно и че трябва да използват въображението си, доколкото могат.

Ефектът на настоящото упражнение е в това, че участниците виждат как разстоянието между тях се увеличава, особено накрая, когато има голямо разстояние между тези, които често са правили крачка напред, и онези, които не са се придвижвали. За да се постигне по-голям ефект, е необходимо да приспособите ролите спрямо реалността, в която живеят участниците. При адаптиране на ролите направете така, че само минимален брой хора да могат да направят крачка напред (т.е. да могат да отговорят с ,,да“). Това важи и в случаите, когато групата ви е голяма и трябва да измислите допълнителни роли.

По време на обсъждането и оценката, е важно да разберете откъде участниците са почерпили информация за хората, в чиято роля ,,влизат“. От личен опит или от други източници (новини, книги, вицове)? Сигурни ли са, че информацията и образите на героите, които са си създали, са достоверни? Така ще можете да въведете темата за влиянието на стереотипите и предубежденията.

Бележка

Настоящата дейност бе научена от Елс ван Мурик (Something Els) и други.

Това упражнение е особено подходяща за свързване на различните поколения права (граждански/политически и социални/икономически/културни права) и достъпа до тях. Проблемите на бедността и социалната изолация не са само проблеми на официалните права, макар последното да важи за бежанците и за хората, които търсят център за бежанци. Често проблемът се свежда до ефективния достъп до тези права.

ВариацииGoto top

Първият вариант добавя ново измерение към символизма на неравенството. Трябва ви много дълъг тънък конец или хартиена лента, която се къса лесно. Щом участниците се подредят на стартовата линия, минете по линията, като развивате лентата или конеца. При преминаването ви, всеки участник хваща лентата, така че накрая всички се оказват „свързани“ от лентата. Щом дойде момента за крачка напред, някои активни страни ще се окажат изправени пред дилемата, дали да направят крачката или да не помръднат и да скъсат лентата. Възможно е и изоставащите да обвинят, тези които минават крачка напред, за скъсването на лентата. Поради тази причина, може да се окаже необходимо да напомните на участниците правилото, че „всеки път, когато могат да отговорят с „да“ на изявлението, трябва да правят крачка напред. В противен случай трябва да останат на мястото си и да не мърдат“

Втори вариант: Проведете първата част, както е описано, след което проведете втора част, която има потенциал за разкриване на компетенции , които понякога остават недооценени. Участниците запазват ролите си. Във втората част, прочитайте на глас твърдения, които сте подготвили предварително и са насочени към силните страни, които хората с увреждания може да имат, точно поради тяхното положение. Например:
• Говорите повече от два езика и ги ползвате ежедневно
• Превъзмогнали сте лично физическо или психическо увреждане, което ви е дало самоувереност и вътрешна сила за справяне със загубата на работа.
• Страдате от нелечимо заболяване и знаете по-добре от другите, стойността на живота.
• Отраснали сте в отдалечено село и разбирате много добре екологичната криза, пред която е изправен света, в резултат на промените в климата.
• Знаете как да живеете с по-малък бюджет и къде да намерите най-изгодните стоки.

Можете да приспособите този метод, така че да подчертаете неравенството по отношение на много други аспекти, например достъпа до вода, обучение с участие в политическия и социалния живот или проблеми, свързани с равенството. Ако насочите вниманието си върху друг проблем, трябва да развиете други роли и твърдения. Като правите това, внимавайте за потенциално чувствителни роли и твърдения.

За да получите повече идеи от участниците и да задълбочите разбирането им, може да работите най-напред в малки групи, а след това идеите да бъдат споделени в една обща група. Ако искате да направите това, ще са ви нужни помощникфасилитатори. Опитайте този метод, след като ролите се разкрият и направете в малки групи втората част от обобщителната фаза. Помолете участниците да помислят кой има по-малко и кой - повече шансове или възможности в обществото, в което живеят, и какво може и трябва да се направи на първо време за решаване на проблема с неравенството. Другият вариант е участниците да разгледат един от героите на ролевите карти и да обсъдят какво може да се направи, т.е. какви задължения и отговорности към този човек имат те самите, местната общност и правителството.

Предложения за последващи упражненияGoto top

В зависимост от социалния контекст, в който работите, може да поканите представители на организации или групи за застъпничество за определени културни или социални малцинства, така че вашата група да разговаря с тях. Разберете за какви проблеми се борят в момента и как можете да помогнете - младите хора и вие. Една такава среща лице в лице може да ви даде и възможността да обсъдите или преразгледате някои от предубежденията или стереотипите, излезли наяве по време на дискусията.

Ако групата ви има желание да научи още за проблемите, свързани с нееднаквите възможности за получаване на образование по света, както и за мерките, които са предприети за решаването на тези проблеми, можете да разгледате упражнението "Образование за всички".

Възможно е групата да има нужда от повече време за разискване на стереотипните образи, които има за хората, представени в "Направете крачка напред". Може да използвате "Euro-rail ‘a la carte" в образователния наръник „Всички различни – всички еднакви“, за да попитате, с кои хора най-много биха искали да споделят купето и с кои – най-малко.

Идеи за действиеGoto top

Развийте идеите от предходната фаза. Проучете как вие и младите хора можете да помогнете на групи и организации, работещи с културни или социални малцинства, и изпълнете на практика идеите си.

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Ролеви карти

Вие сте безработна несемейна/сама майка. Вие сте президент на младежка политическа организация към партия, която в момента е на власт.
Вие сте дъщеря на управителя на местната банка. Учите икономика в университета. Вие сте син на китайски имигрант, който ръководи успешна фирма за бързо хранене.
Вие сте мюсюлманка от арабско семейство. Живеете с родителите си, които са силно религиозни хора. Вие сте дъщеря на американския посланик в държавата, в която сега живеете.
Вие сте в казармата, отбивате задължителна военна служба. Вие сте собственик на външнотърговска компания с успешен бизнес.
Вие сте млад мъж, който може да се придвижва само с инвалидна количка. Вие сте пенсиониран работник от обувна фабрика.
Вие сте седемнадесетгодишно момиче от ромски произход, което така и не е завършило основно училище. Вие сте приятелката на млад художник, който е пристрастен към хероина.
Вие сте HIV позитивна проститутка на средна възраст. Вие сте лесбийка на 22 години.
Вие сте безработен висшист, който очаква първата си възможност за работа. Вие сте манекенка от африкански произход.
Вие сте на 24 години и сте бежанец от Афганистан. Вие сте бездомен млад мъж на 27 години.
Вие сте нелегален имигрант от Мали. Вие сте фермерски син на 19 години. Живеете в отдалечено селце в планината.


Ситуации и събития
Прочете на глас следните ситуации. След прочитането на всяка ситуация оставете известна пауза, така че участниците да направят крачка напред и да се огледат колко са се придвижили в сравнение с останалите.
 

• Никога не сте изпитвали сериозни финансови затруднения.
• Живеете в прилично жилище с телефон и телевизия.
• Смятате, че вашият език, религия и култура се уважават в обществото, в което живеете.
• Смятате, че вашето мнение по социалните и политически въпроси има значение и че вашият глас се чува.
• Другите хора се консултират с вас по различни въпроси.
• Не се страхувате, че може да ви спре полицай.
• Знаете към кого да се обърнете за съвет и помощ в случай на нужда.
• Никога не сте се чувствали дискриминирани поради вашия произход.
• Имате необходимата ви социална и медицинска защита.
• Можете да ходите на почивка веднъж в годината.
• Можете да поканите приятели на вечеря у дома.
• Водите интересен живот и имате положителна нагласа за своето бъдеще.
• Смятате, че можете да изучавате и работите професия по свой избор.
• Не се страхувате, че може да станете обект на тормоз или нападение по улиците или в медиите.
• Можете да гласувате по време на национални и местни избори.
• Можете да празнувате най-важните религиозни празници с роднини и близки приятели.
• Можете да вземете участие в международен семинар в чужбина.
• Можете да ходите на кино или на театър поне веднъж седмично.
• Не се страхувате за бъдещето на децата си.
• Можете да си купувате нови дрехи поне веднъж на всеки три месеца.
• Можете да се влюбите в когото поискате.
• Смятате, че вашата компетентност е ценена и уважавана в обществото, в което живеете.
• Можете да ползвате Интернет и това ви е от полза.
• Не се страхувате от последствията от климатичните промени.
• Можете да ползвате всеки сайт в интернет, без страх от цензура.