Mida sa tead inimõigustest?

Ülevaade

Bingo-stiilis lihtne viktoriin, kus osalejad saavad jagada oma teadmisi ja kogemusi inimõigustest.

Seotud õigused

Kõik inimõigused

Eesmärgid
 • Saada rohkem teada universaalsete inimõiguste ja nende tähtsuse kohta iga inimese jaoks
 • Arendada kuulamise ja kriitilise mõtlemise oskust
 • Kasvatada austust teiste inimeste ja nende arvamuste suhtes
Materjalid

• Üks viktoriinileht suutele paberilehele või märkmetahvli paberile.
• Märkmetahvli paber ja markerid

Ettevalmistus

• Paljundage viktoriinileht suutele paberilehele või märkmetahvli paberile.
• Tutvuge inimõiguste ülddeklaratsioonis ja lapse õiguste konventsioonis loetletud põhiõigustega.

Oluline kuupäev
 • 8. maiRahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu päev

Juhised

 1.  Jagage välja  viktoriinilehed ja pliiatsid.
 2. Selgitage, et iga osaleja peaks leidma endale paarilise ja küsima temalt ühe lehel oleva küsimuse. Vastuse märksõnad tuleks kirjutada vastavasse lahtrisse.
 3. Seejärel lähevad mängijad lahku ja otsivad uued paarilised.
 4. Mängu eesmärk on täita kõik lahtrid vastustega ning ühtlasi saada igale küsimusele vastus erinevalt inimeselt.
 5. Kes saab esimesena kõik lahtrid vastustega täidetud, hüüab „Bingo!” ja on mängu võitnud.
 6. Minge edasi arutelu juurde. Võtke ette esimese lahtri küsimus ning paluge osalejatel üksteise järel tutvustada vastuseid, mis neile öeldi. Kirjutage märksõnad märkmetahvlile. Lubage sel etapil ainult lühikommentaare.
 7. Kui tabel on täidetud, arutage igas lahtris olnud vastused põhjalikumalt läbi. 

Analüüs ja hindamineGoto top

 • Kas kõik küsimused olid seotud inimõigustega? Milliste õigustega?
 • Millistele küsimustele oli kõige raskem vastata? Miks?
 • Millised küsimused olid kõige vastuolulisemad? Miks on õigused vastuolulised?
 • Kust pärinesid osalejate teadmised inimõiguste ja nende rikkumiste kohta? Kas nad usaldavad neid andmeallikaid? 

Nõuandeid korraldajateleGoto top

Võite küsimusi vabalt muuta, et kohandada harjutust vastavalt oma rühma huvidele ja tasemele.

Kui panete kirja inimeste vastuseid küsimustele, kirjutage üles ainult märksõnad. Vastuste tabeli koostamise eesmärk on soodustada hilisemat arutelu. Jätke pärast igat vooru natuke aega selgituste küsimiseks. Tehke märge nende punktide juurde, mis vajavad põhjalikumat arutelu, ja tulge nende juurde lõpus tagasi.

Tõenäoliselt esitavad osalejad näiteid, millest te ei pruugi olla kuulnud, kuna need on ebamäärased või isiklikud. See ei ole oluline. Kelleltki ei saa oodata, et ta teaks kõike. Võite osalejatelt küsida, kust mingi teave pärineb ning arutleda selle ehtsuse ja usaldusväärsuse üle. See on hea võimalus julgustada inimesi põhimõtteliselt alati suhtuma saadud teabesse kriitiliselt.

Mõned vastused on vastuolulised. Näiteks võib keegi öelda, et abort rikub sündimata lapse õigust elule. Mõnede osalejate jaoks võib see olla väga tugev veendumus, samas kui teised on samavõrd kindlal vastupidisel seisukohal. Esimene õpetuslik iva seisneb siin selles, et alati tuleks püüda mõista käsitletavat probleemi kõigist vaatevinklitest: püüdke kindlaks teha, kust pärineb inimeste praegune seisukoht. Olenemata lahkarvamusest või õiguste erinevast tõlgendamisest, peaksid inimesed alati suhtuma lugupidavalt neisse, kelle arvamus nende omast erineb. Nad ei pruugi nõustuda arvamusega, aga nad peaksid austama inimest.

Teine õpetuslik iva ütleb seda, et me peame inimõigusi tundma, kuna need on meie kõigi jaoks olulised, need arenevad pidevalt ning igaühe arvamus on oluline, sest see aitab õigusi mõtestada. Õiguste tõlgendamise ja rakendamise viis ei ole lõplikult ja igaveseks ajaks paika pandud, vaid seda tuleb pidavalt hinnata ja edasi arendada. Sellepärast ongi igaühe ülesanne osaleda inimõiguste edendamise ja kaitsmise protsessis.

Soovitusi jätkutegevusteksGoto top

Valige välja üks või kaks lahkarvamusi põhjustanud vastust ning arutlege tegelikus elus tekkivate valikukohtade üle, mis kaasnevad inimõigusi austava kultuuri arendamisega.

Teine võimalus on uurida inimõigusi lähemalt piltide abil. Kasutage harjutust "Lillelapsed", et näha, kuidas osalejad inimõigusi ette kujutavad. See harjutus võib ajendada mitmeid arutelusid, milles räägitakse näiteks stereotüüpidest, meie maailmapildi kujunemisest või diskrimineerimisest.

Samuti võite jätkuna vaadelda seda, kuidas sündmusi meedias kajastatakse ning kuidas saaks inimõiguste aspekti rohkem esile tõsta. Selleks proovige õppepaketi All Different – All Equal harjutust "Making the news" (Uudiste tegemine).

JaotusmaterjalGoto top

PDFLae alla PDF

Viktoriinileht

Dokument, kus on sätestatud inimõigused.

 
Õigus, mis peaks olema kõigil lastel. Inimõiguste teemat käsitlev laul / film / raamat.
Õigus, mida mõned meie riigi elanikud ei saa teostada.

 
Inimõigus, mida sa ise pole saanud teostada. Inimõiguste eest võitlev organisatsioon.
Kohustus, mis meil kõigil on seoses inimõigustega.

 
Diskrimineerimise näide. Õigus, mille teostamine on mõnikord takistatud naiste jaoks.
Inimõiguste eest võitlev isik.

 
Eluõiguse rikkumine. Näide sellest, kuidas võidakse rikkuda inimese õigust eraelu puutumatusele.
Inimõigus, mille teostamine on tihti takistatud noorte jaoks.

 
Elanikkonnarühm, kelle suhtes meie riigis tihtipeale ei järgita diskrimineerimise keeldu. Näide sellest, kuidas meie kogukonnas rikutakse õigust turvalisele keskkonnale.