Tänuavaldus

Meie tänu, tunnustus ja lugupidamine kuulub järgmistele isikutele:


•  Kompassi läbivaatamise töörühma liikmed nende pühendumuse, ideede ja toetuse eest.

•  Inimõigustealase hariduse konsultatsioonirühma (2009–2010) liikmed: -  Aleksander Bogdanovic, Anna Dobrovolskaya, Thierry Dufour, Caroline Gerbara, Georg Pirker, Annette Schneider, Kostas Triantafyllos ja Sara Ufhielm nende pühendumuse ja hoolimise eest.

•  Kompassi edasijõudnute inimõigustealase koolituse (ACT-HRE) ning 2009. ja 2010. aasta noorte inimõigustealase hariduse koolitajate kursuste koolitajad ja osalejad, kelle jaoks see oli osa õppetööst.

•  Inimõigustealasel foorumil „Living, Learning, Acting for Human Rights” ja eriti Kompassi  läbivaatamise töörühmas osalenud isikud.

•  Marios Antoniou, Kazunari Fujii, Christa Meyer, Ana Rozanova, ZsuzsannaRutai, Agata Stajer, Sara Ufhielm ja Wiltrud Weidinger kaastöö, ideede ja aja eest.

•  Julien Attuil, Régis Brillat, David Cupina, Sandrine Jousse, Brigitte Napiwocka, Yulia Pererva, Miguel Silva, Dennis Van Der Veur, Agnes Von Maravic Euroopa Nõukogu tööd käsitlevate tekstide esitamise ja toimetamise eest.

•  Budapesti ja Strasbourgi Euroopa Noortekeskuste Kompassi haridusnõustajad Iris Bawidamann, Goran Buldioski, Florian Cescon, Menno Ettema, Gisèle Evrard, László Földi, Mara Georgescu, Dariusz Grzemny, Sabine Klocker, Zara Lavchyan, Nadine Lyamouri-Bajja, Marta Medlinska,Yael Ohana, AncaRuxandra Pandea, Annette Schneider ja Inge Stuer kriitilise tagasiside, kannatlikkuse, toetuse ja loovuse eest.

•  Antje Rothemund toetuse ja kvaliteedipüüdluste eest ning selle eest, et Kompass on inimõiguste õppijatele kättesaadav emakeeles.

•  Euroopa Nõukogu noortesektsiooni koolitajate võrgustiku liikmed nende kompromissitult ausa tagasiside eest Kompassi alusel toimuva inimõiguste õpetamise praktika kohta.

•  Kompassi tõlkimisega tegelenud tõlkijad ja toimetajad kogemuste jagamise eest.

•  Kõik isikud, kes on – sageli enesele teadmata – kaasa aidanud käsiraamatusisu kujunemisele.

•  Rachel Appleby toetuse eest ingliskeelsete tekstide keelekorrektuuri tegemisel – alati saab paremini!

•  Zsuzsanna Molnar regulaarse ja püsiva korraldusliku toe eest ning kolleegid Erzsébet Banki, Nina Kapoor, Jackie Lubelli, Vincenza Quattrone ja Gabriella Tisza abikäte eest.

 Oleme teinud kõik võimaliku, et teha kindlaks tekstide ja harjutuste autorid ning neile nõuetekohaselt viidata. Palume vabandust võimalike puuduvate viidete pärast ning lisame need kindlasti järgmises redaktsioonis.