Kompass

Noorte inimõigushariduse käsiraamat

2012. a täielikult läbi vaadatud ja muudetud redaktsioon

Autorid

Patricia Brander
Laure De Witte
Nazila Ghanea
Rui Gomes
Ellie Keen
Anastasia Nikitina
Justina Pinkeviciute

Toimetajad
Patricia Brander
Ellie Keen
Vera Juhász
Annette Schneider

Lõpptoimetaja ja koordinaator
Rui Gomes

Karikatuuride autor
Pancho

Sisu osas on kaastööd teinud
Janina Arsenejeva, Éva Borbély-Nagy, Karina Chupina, Hanna Clayton, Annette Schneider, Györgyi Tóth

Kompassi esimese redaktsiooni (2002) autorid:
Patricia Brander; Ellie Keen; Rui Gomes; Marie-Laure Lemineur ; Bárbara Oliveira
Jana Ondrácková; Alessio Surian; Olena Suslova

Kompassi juurde kuulub mitmeid täiendavaid kodaniku- ja inimõigushariduse publikatsioone, mille on välja töötanud Euroopa Nõukogu demokraatlike kodanikuõiguste ja osalemise direktoraadi haridus- ja noortesektsioonid. Lisateavet leiate aadressil www.coe.int/compass.

Käesolevas käsiraamatus väljendatud arvamused kuuluvad autoritele ning ei vasta tingimata Euroopa Nõukogu seisukohtadele.

Käesoleva publikatsiooni autoriõigus kuulub Euroopa Nõukogule. Käesolevat publikatsiooni ei ole lubatud tulunduslikul eesmärgil paljundada ega edastada mis tahes vormis ja mis tahes elektrooniliste (CD-ROM, internet jne) või mehaaniliste vahenditega, sh valguskoopiate tegemine, salvestamine või teabesüsteemi talletamine, ilma Euroopa Nõukogu teabevahetuse direktoraadi kirjastusosakonna ([email protected]) kirjaliku loata (mille koopia edastatakse Euroopa Noortekeskusele Budapestis, 1-3 Zivatar utca, H-1024 Budapest, Ungari; e-post: [email protected]).

Käesoleva väljaande materjalide paljundamine on lubatud mittetulunduslikul hariduslikul eesmärgil tingimusel, et viidatakse algallikale.

Pancho karikatuuride autoriõigus kuulub täielikult kunstnikule. Karikatuuride paljundamiseks tuleb küsida luba otse kunstnikult, välja arvatud juhul, kui neid kasutatakse otseselt käesolevas käsiraamatus kirjeldatud harjutustes.

Senise tõlketraditsiooni põhjal on väljendi „human rights education” vastena käesolevas väljaandes kasutatud terminit „inimõigustealane haridus”, mille võib igapäevategevuses soovi korral asendada lühendatud variandiga „inimõigusharidus”.

Kujundus: Studio1

Karikatuurid: © “Pancho”

Fotod:

lk 67: Euroopa Nõukogu
lk 170 © MTI (Nelson Mandela)
lk 170 © David King Collection (Evgenia Ginzburg)
lk 171 © MTI (Martin Luther King)
lk 171 © MTI (Mahatma Gandhi)
lk 172 © Gamma Press (Daw Aung San Suu Kyi)
lk 172 © Tibet Information Network (Ngawang Sandrol)

Lehekülgedel 162, 163 ja 180 esitatud illustratsioonide autor on Jimmy Kazoya.

© 2012 Council of Europe on publication in English

© Tõlge eesti keelde: Inimõiguste Instituut MTÜ, 2014

Käsiraamatu COMPASS – a manual for human rights education with young people eestikeelne tõlge on välja antud koostöös Euroopa Nõukoguga.

Raamatu valmimist rahastasid EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel, Haridus- ja Teadusministeerium ning Inimõiguste Instituut.

 

Tõlge eesti keelde: Alar Helstein

Sisuline toimetamine: Haridus- ja Teadusministeerium

Projekti koordinaator: Elizabeth Kasa-Mälksoo

Teostus: Kirjastus Argo

www.argokirjastus.ee

 

ISBN 978-9949-33-784-2