Miski pole ajaraiskamine, kui te kasutate saadud kogemust targalt.

Auguste Rodin

  • Raskusaste level1 level1
  • Rühma suurus Piiramatu Piiramatu
  • Aeg
Ülevaade

Järelanalüüs on käesoleva inimõigustealase hariduse käsiraamatu kogemusliku õppimistsükli lahutamatu osa. Kirjeldatud harjutused pakuvad lihtsaid ja lustakaid võimalusi, kuidas inimesed saavad oma kogemustest õppida. Neid võib kasutada pärast Kompassis kirjeldatud õppeharjutusi, aga mitte üksikasjaliku analüüsi ja hindamise asemel. Kõige kasulikum on neid kasutada koolituspäeva lõpus või pärast pikemat koolitusperioodi, et panna osalejaid üldiselt mõtlema sellele, mida ja kuidas nad õpivad, samuti siis, kui korraldaja tahab saada kiiret tagasisidet.

Seotud õigused
  •  Õigus inimõigustealasele haridusele
  •  Õigus haridusele
  •  Õigus osalemisele
Eesmärgid
  • Suurendada kogemuste abil teadmisi ja mõistmist seoses inimõigustealase haridusega
  • Arendada kriitilise mõtlemise oskust
  • Kujundada harjumus kasutada kogemuste üle reflekteerimist õppimismeetodina
  • Toetada õppeprotsesside hindamist