Märka võimeid, mitte puuet!

Ülevaade

Praktiline harjutus, mis kasvatab empaatiat puuetega inimeste suhtes. Muu hulgas käsitletakse järgmisi küsimusi:

 • puuetega inimeste ees seisvad takistused ühiskonda lõimumisel;
 • puuetega inimeste õiguste käsitlemine põhiliste inimõigustena.
Seotud õigused
 • Õigus olla kaitstud diskrimineerimise eest
 • Võrdne inimväärikus ja võrdsed õigused
 • Õigus sotsiaalsele turvalisusele
Eesmärgid
 • Suurendada teadlikkust puuetega inimeste elu raskendavatest argiprobleemidest
 • Arendada puuetega inimeste vajadustega arvestamise oskust
 • Soodustada empaatia ja solidaarsustunde teket
Materjalid

Sissejuhatuse jaoks:

 • Paberileht ja pliiats iga osaleja jaoks

Teise osa jaoks igale paarile:

 • Kilekott, milles on kapsaleht, pliiats, kriit, puuleht, värviline paber ja karastusjoogipudel või -purk
 • Silmaside
 • Paberileht ja pliiats

Kolmanda osa jaoks igale paarile:

 • 1 rollikaart
 • Paberileht ja pliiats

Neljanda osa jaoks:

 • Ratastoolid, üks kaheksa osaleja kohta
 • Piisavalt ruumi takistusraja tekitamiseks (võimaluse korral võiks kasutada teist ruumi, aga see ei ole tingimata vajalik; teine variant on viia see osa läbi vabas õhus)
 • Takistusraja takistused: lauad, toolid, puitprussid, ajalehevirnad jne
 • Üks suur paberileht või tahvel ja markerid
 • Kell või taimer 
Ettevalmistus
 • Valmistage ette rollikaardid. Valige mõni harjutuse jaoks soovitatud olukord või mõelge ise mõni olukord välja.
 • Võimaluse korral valmistage teises ruumis ette takistusrada. Veel parem oleks seda teha vabas õhus, kus rada saaks kulgeda üle keerulisema maastiku.
 • Ruumis asuva raja korral moodustage laudadest ja toolidest kitsaid vahekäike ning pange põrandale lauajuppe või vanu ajalehti, mis täidaksid looduslike takistuste rolli. 
Oluline kuupäev
 • 3. detsemberRahvusvaheline puuetega inimeste päev

Juhised

Harjutus toimub neljas osas: 1. osa: sissejuhatus, 2. osa: seotud silmadega kõndimine, 3. osa: viipekeel, 4. osa: ratastooliralli.

1 osa. Sissejuhatus (10 minutit)

 1. Selgitage, et harjutuses keskendutakse kolmele puuetega inimeste kategooriale: pimedad, kurttummad ja liikumisvõimetud.
 2. Paluge osalejatel mõne minuti jooksul mõelda, kuidas nad tahaksid, et neid koheldaks, kui neil oleks puue. Nad võiksid selle kohta üles kirjutada mõned märksõnad.
 3. Nüüd paluge osalejatel kirja panna, mida nad kõige rohkem kardaksid, kui neil oleks puue.
 4. Kui see on tehtud, paluge osalejatel oma paberid ära anda ning valmistuda „tegelikkusega silmitsi seismiseks”. 

2. osa. Seotud silmadega kõndimine

 1. Paluge osalejatel moodustada paarid. Jagage välja silmasidemed. Üks osaleja igast paarist peab mängima pimedat ja teine tema saatjat. Saatja ülesanne on tagada kogu aeg partneri ohutus. Tal on lubatud vastata ainult lihtsatele ohutusega seotud küsimustele jah või ei vormis.
 2. Paluge saatjatel minna oma partneritega 5-minutisele jalutuskäigule, mis võimaluse korral võiks sisaldada ka trepil ja vabas õhus käimist.
 3. Pärast tagasipöördumist paluge saatjatel juhatada oma partnerid toolide juurde. Kuid toolile on vahepeal tekkinud üllatus. See on kott. Mis seal sees on?
 4. Pimedat mängivad osalejad peavad kindlaks tegema koti sisu. Saatja ülesanne on nende pakkumised kirja panna.
 5. Seejärel lubage „pimedatel” silmaside ära võtta ja vaadata, mis kotis oli. Paluge paarilistel lühidalt kirjeldada oma kogemusi ja tekkinud üllatusmomente.
 6. Andke osalejatele mõned minutid aega rollist väljumiseks ja minge edasi 3. osa juurde. 

3. osa. Viipekeel

 1. Öelge paarilistele, et nad peavad nüüd rolle vahetama. Saatjatest saavad puudega inimesed (tummad) ja nende partneritest nende terved abistajad.
 2. Jagage igale tumma kehastavale osalejale rollikaart. Nad ei tohi seda paarilisele näidata. Andke abistajatele paber ja pliiats.
 3. Selgitage, et tummad peavad oma probleemi abistajatele selgeks tegema. Sealjuures ei ole neil lubatud rääkida, kirjutada ega joonistada. Abistajad peavad üles kirjutama, mida nad paarilise žestidest välja loevad.
 4. Kui tumma kehastav osaleja on oma mõtete edastamiseks kõik teinud, peaks ta näitama abistajale rollikaarti. Paluge osalejatel lühidalt kirjeldada, mida nad tahtsid öelda, millised probleemid neil tekkisid ja mis valmistas pettumust. 

4. osa. Takistusraja läbimine ratastoolis

 1. Näidake osalejatele takistusrada. Selgitage, et võidab see, kes läbib raja kõige lühema ajaga. Takistustega kokkupõrkamise eest lisatakse trahvisekundeid.
 2. Märkige tulemused suurele paberilehele.
 3. Kui kõik soovijad on saanud raja läbimist proovida, tehke lühike paus ning minge siis edasi analüüsi ja hindamise juurde. 

Analüüs ja hindamineGoto top

See peaks toimuma suures rühmas. Alustuseks analüüsige harjutuse 2., 3. ja 4. osa ning jätkake siis aruteluga sellest, mida osalejad teadsid puuetest enne harjutust ning mida nad harjutuse käigus õppisid.

 1. Alustage seotud silmadega kõndimisest. Küsige nii seotud silmadega osalejalt kui ka nende saatjatelt arvamusi.
  • Mis tunne neil harjutuse ajal oli?
 • Mis oli kõige raskem? Mis oli naljakas? Mis oli hirmuäratav?
 • Kui raske oli teist inimest usaldada ja olla usaldusväärne?
 1. Järgmiseks analüüsige viipekeele osa.
 • Mis tunne paarilistel harjutuse ajal oli?
 • Mis oli kõige raskem? Mis oli naljakas? Mis oli hirmuäratav?
 • Kas see, kui sinu žestidest aru ei saadud, valmistas pettumust?
 • Kas paarilise žestidest mittearusaamine valmistas pettumust või piinlikkust?
 1. Seejärel analüüsige takistusraja osa.
 • Mis tunde tekitas osalejates see, et nende liikumisvõime oli piiratud?
 • Mis oli kõige raskem? Mis oli naljakas? Mis oli hirmuäratav?
 1. Nüüd vaadake üle osalejate hirmud ja ootused, mille nad panid kirja harjutuse sissejuhatavas osas. Paluge osalejatel lugeda kirja pandud märksõnu.
  • Kas harjutus kinnitas nende kartusi?
 • Kuidas püüdis keegi oma paarilist aidata?
 • Millise suhtumisega abi vastu võeti?
 • Kas on kerge või raske otsustada, kui palju abi keegi vajab?
 1. Mida osalejad kartsid, kui nad mõtlesid, et neil võiks olla puue? Millel need hirmud põhinesid? Kas keegi on kunagi tundnud hirmu, et tal võib tekkida puue mõne õnnetuse või haiguse tagajärjel?
 2. Mis oli kõige üllatavam asi, mida osalejad harjutuse käigus teada said?
 3. Kas osalejad teavad mõnda pimedat, tumma või ratastoolis inimest? Milline on tema seltskondlik elu? Kuidas teised inimesed teda nähes reageerivad?
 4. Kui „puudesõbralikud” on ümbruskonnas asuvad hooned ja tänavad?
 5. Mida saaks ja tuleks teha, et puudega inimeste võrdsus ja väärikus oleks tagatud?
 6. Kas puudega inimeste õigused on seotud ka inimõigustega? Millised inimõiguste ülddeklaratsioonis sätestatud õigused on selles seoses eriti olulised?
 7. Mida saab teie kool, ühendus või kohalik noorterühm teha, et edendada puudega inimeste võrdsust ja väärikust? 

Nõuandeid korraldajateleGoto top

Ärge tehke 4. osa takistusrada liiga pikaks. Selle läbimiseks peaks piisama 2–3 minutist, eriti kui teil on kasutada ainult mõned ratastoolid, sest ülejäänud osalejad peavad siis ootama ja neil võib igav hakata. Võite küsida ratastoole laenuks kohalikult haiglalt või organisatsioonilt, kes toetab ajutiselt ratastooli vajavaid inimesi. Teine võimalus on imiteerida füüsilist puuet mingil muul moel. Näiteks lasta osalejatel kanda vales jalas olevaid hiigelsuuri kummikuid.

Harjutuse täpne korraldus sõltub väga palju konkreetsest rühmast. Igale osalejale peaks olema selge, et nad teevad läbi mitmesuguseid „tegelikkuse imiteeringuid”, mis võimaldavad neil kogeda seda, mida võivad tunda puudega inimesed. Selgitage, et eesmärk ei ole kellegi kulul nalja heita ega põhjustada tarbetut pinget või piinlikkust. Osalejad peaksid käituma loomulikult ja mitte üle mängima. Julgustage osalejaid, et kuigi teatud hetkedel võivad nad tunda ennast ebamugavalt või ebakindlalt, ei juhtu nendega midagi halba ega ohtlikku.

Kui teil ei ole aega kõigi „tegelikkuse imiteeringute” jaoks, viige läbi ainult üks või kaks. Seotud silmadega liikumine võib olla osalejatele selle harjutuse tegevustest kõige raskem ja mõjuvam kogemus. Seega, kui te peate valima välja ainult harjutuse mõne osa, siis soovitame valida selle. Paluge osalejatel kohad vahetada, et mõlemad saaksid olla puudega inimese rollis. Sellisel juhul pange valmis ka teine kott kompimise teel tuvastatavate esemetega.

Harjutuse sisu on tõsine, kuid tõenäoliselt tekib selle käigus hulk naljakaid olukordi. Las see olla nii. Peaksite sekkuma või kommenteerima üksnes juhul, kui osalejad teevad midagi ohtlikku või puudega inimesi naeruvääristavat. Samuti võite seda käsitleda hindamise ja analüüsi osas, küsides näiteks järgmisi küsimusi: millal teevad inimesed puudega isikute kulul nalja?

Kes seda teevad ja miks? Mis olukorras võib inimeste puude üle nalja heita? Kus jookseb piir hea huumori ja solvangute vahel?

VariandidGoto top

Võite valida harjutuses imiteerimiseks veel mitmeid muid, ka vähem silmatorkavaid puudeid, näiteks intellektipuue või kõnepuue, vastavalt sellele, millega rühma liikmed võivad kõige tõenäolisemalt kokku puutuda. Üks võimalus on imiteerida vanusega seotud puudeid. See võib aidata noortel paremini mõista vanade inimeste olukorda ning neile inimväärseks eluks vajalikke tingimusi (või nende puudumist).

Soovitusi jätkutegevusteksGoto top

Kui töötate lastega, võite käsitleda lapse õiguste konventsiooni artiklit 23, milles öeldakse, et puudega lapsel on õigus erihoolitsusele, haridusele ja väljaõppele, mis aitab tal elada täisväärtuslikku elu. Võite paluda rühmal koguda oma kodukandist (või perekonnast) teavet sealsete puudega inimeste kohta. Seejärel võivad nad uurida, milliseid teenuseid ja toetusi neile inimestele pakutakse. Kas teie noorterühmas, ühingus või koolis on puudega lapsi? Kas nad saavad kõiges teistega võrdselt osaleda? Kui ei, siis miks mitte?

Kui rühmale meeldivad rollimängud, võite kasutada harjutust "Tahan töötada", et vaadelda takistusi, mis raskendavad puudega inimese jaoks töö leidmist.

Kui rühm tahaks õppida, kuidas lahendada igapäevaelus esineva teistsuguse diskrimineerimise – rassilise diskrimineerimise – probleeme, võib nendega läbi viia harjutuse "Rassismile reageerimine".

Ideid tegutsemiseksGoto top

Soovi korral võib rühm valida välja mõne raskemas olukorras oleva inimeste kategooria ning otsustada, mida nad saaksid/peaksid nende toetuseks tegema. Juhtnööre ja ideid võite leida käsiraamatu 3. peatükist. Oluline on teha koostööd puudega inimestega töötavate organisatsioonidega ning võtta lähtekohaks puudega inimeste endi poolt sõnastatud vajadused.

LisateaveGoto top

Puudega inimestele pakutava abi ja kaitse tase on riigiti väga erinev. Pealtnäha võib see olla tingitud erinevatest majanduslikest võimalustest, kuid suure tõenäosusega on asi tegelikult selles, kas võrdsuse ja ühiskondliku solidaarsuse saavutamist peetakse rohkem või vähem oluliseks eesmärgiks. Eri riikides lähenetakse sellele temaatikale erinevalt. Näiteks mõnes riigis ei maksa sotsiaalkindlustussüsteem kinni kuuldeaparaate. Mõnel pool võimaldatakse kurtidele spetsiaalseid sidevahendeid ning teatud kohtades võib kohalik omavalitsus või riik hüvitada ka näiteks elektrilise ratastooli soetamiskulu.

Teavet puudega inimeste diskrimineerimise kohta võite leida puudeid ja puudehalvustamist käsitlevast  taustateabe alaosast.

Teadmiseks
Harjutust soovitas kasutada Ungari puuetega inimeste ühiskonda lõimimise nimel töötava vabaühenduse Közös Sors president dr Mónika Mádai. Ühtlasi on ta rahvusvaheline noortekoolitaja ning ka ise sünnist saadik puudega.

 

 

 

 

 

 

 

 

JaotusmaterjalGoto top

PDFLae alla PDF

Rollikaardid

1. olukord
Proovi sõbrale ilma sõnu kasutamata seletada, et sulle tungiti kallale. Sind ründas pargis noorte huligaanide kamp, kes varastas su koti ja peksis sind. Küsi sõbralt politseijaoskonna asukohta.
Sa ei tohi rääkida, kirjutada ega joonistada.

2. olukord
Sa istud kohvikus, näiteks kooli või mõne Euroopa noortekeskuse kohvikus. Selgita kokale, et sa ei saa süüa spagette Bologna kastmega, kuna oled vegan: lisaks lihale ei söö sa ka piimatooteid (nt piim, munad, juust).
Sa ei tohi rääkida, kirjutada ega joonistada.