Näita, mida „inimõigused” sinu jaoks tähendavad!

Ülevaade

Selles näitlemisharjutuses tutvustavad osalejad oma arusaama inimõiguste üldmõistest.

Seotud õigused

• Kõik inimõigused

Eesmärgid
 • Lahata inimõiguste üldmõistet
 • Arendada kultuuridevahelise läbikäimise ja suhtlemisoskust
 • Kasvatada koostöövalmidust ja loomingulisust
Materjalid
 • Rekvisiidid: kostüümid, mänguasjad, majapidamisesemed jne
 • Paber, värvilised markerid, joonistuskriidid
 • Liim, nöör ja kaart
Oluline kuupäev
 • 10. detsemberRahvusvaheline inimõiguste päev

Juhised

 1. Selgitage, et harjutuse eesmärk on etendada näitlemisvõtteid kasutades inimõiguste üldmõistet nii, et erinevatest kultuuridest pärit ja eri keeli rääkivad inimesed sellest aru saaksid.    
 2. Selgitage, et osalejad ei tohi kasutada sõnu: etendus peab toimuma pantomiimi vormis. Siiski võivad rühmad soovi korral kasutada olemasolevaid materjale või rekvisiite.    
 3. Paluge osalejatel jaguneda 4–6-liikmelistesse väikestesse rühmadesse ning andke igale rühmale suur paberileht ning komplekt joonistuskriite/markereid.    
 4. Andke rühmadele kõigepealt 10 minutit, et esitada ajurünnaku korras oma ideid inimõiguste etendamise kohta ning valida välja kaks või kolm ideed, mida nad tahaksid pantomiimis rõhutada.    
 5. Seejärel andke rühmadele 30 minutit pantomiimi kavandamiseks ja harjutamiseks. -Selgitage, et see on rühmatöö ning igal rühmaliikmel peab olema etenduses mingi roll.    
 6. Pärast 30 minuti möödumist paluge kõigil koguneda suurde rühma, et üksteise ette-asteid vaadata.    
 7. Jätke pärast iga etteastet mõned minutid tagasiside andmiseks ja aruteluks.    
 8. Paluge pealtvaatajatel öelda, kuidas nad nähtust aru said ning milliseid põhilisi ideid taheti etendusega kujutada.    
 9. Seejärel andke etteaste teinud rühmale endale võimalus selgitada etenduse neid -elemente, mida publik ära ei tabanud. Korrake sama iga etteastega.

Analüüs ja hindamineGoto top

Alustage kogu harjutuse kui sellise hindamisest ning jätkake siis aruteluga, mida osalejad tänu sellele inimõiguste kohta õppisid.

 • Mida osalejad sellest harjutusest arvasid? Kas see oli raskem või kergem, kui nad alguses ette kujutasid? Mis olid kõige raskemad aspektid, mida oli kõige keerulisem pantomiimi vormis väljendada? 
 • Kas keegi sai inimõiguste kohta midagi uut teada? Kas neid üllatas, et nad teadsid tegelikult rohkem, kui nad arvasid?
 • Kas etteasted olid pigem sarnased või erinevad ja mille poolest? 
 • Kas rühmas esines põhimõttelisi lahkarvamusi inimõiguste küsimuses? Kuidas need lahendati? 
 • Millised on nähtud etteastete põhjal osalejate meelest kõigi inimõiguste kõige -olulisemad ühised tunnused?

Nõuandeid korraldajateleGoto top

Harjutuse tulemused on huvitavamad, kui korraldaja osalejaid alguses võimalikult vähe -suunab, välja arvatud juhul, kui osalejad inimõigustest tõesti mitte midagi ei tea. Põhi-eesmärk on tuua esile, millised muljed ja teadmised inimõiguste kohta on osalejatele nende senise elu jooksul kogunenud. Oluline on rõhutada seda enne töö alustamist ka osalejatele, et neid ei hakkaks kammitsema arvamus, et nad tegelikult ei tea täpselt, mis inimõigused on.

Tehke osalejatele selgeks, et nende ülesanne on kujutada „inimõigusi üldiselt”, mitte -etendada ühte või mitut konkreetset inimõigust. Nad võivad küll võtta üldiste ideede -etendamise aluseks mõne kindla õiguse, kuid sealjuures tuleks meeles pidada, et eesmärk on näidata eri inimõiguste ühiseid tunnusjooni. Tunni lõpus peaksid pealtvaatajad suutma vastata küsimusele: „Mis on inimõigused?” (või vähemalt peaks neis tekkima mingi aimdus).

Ärge laske kellelgi jääda passiivseks põhjendusega, et ta ei oska enda arvates näidelda. Selgitage, et võimalikke rolle jätkub igaühe jaoks ning kogu rühm peaks jõudma lõpp-tulemuseni, millega nad rahul on. Et etteasteid elavamaks muuta ja loovaid ideid tekitada, võib kasutada ebatavalisi rekvisiite: pannid, mänguautod, kübarad, padjad, kivid, prügikasti kaas – laske fantaasial lennata.

Kui rühmad ei suuda ilma teiepoolse abita kuidagi tööd alustada või kui tahate neile -arutelu lõpus mõtteainet anda, võite välja pakkuda järgmisi vihjeid.

 • Inimõigused on sellised õigused, mis kuuluvad inimesele juba tema inimeseks-olemise tõttu; kõigil on võrdsed õigused. 
 • Inimõigused kuuluvad igavesti võrdselt ja universaalselt kõigile inimestele. 
 • Inimõigused on jagamatud ja vastastikku sõltuvad: ühtegi õigust ei tohi ära võtta -põhjendusega, et see on vähem tähtis või ebaoluline. 
 • Inimõigused määratlevad põhitingimused, mille puudumise korral ei ole inimesel -võimalik väärikalt elada.

VariandidGoto top

Kui pantomiim tundub osalejate jaoks raske, võite paluda neil moodustada „rühmaskulptuure”. Sel juhul võib korraldaja teha neist fotod, mida saab edaspidi kasutada arutelu -käivitamiseks või eraldi väljapanekuna.

Samuti võite kasutada selles harjutuses joonistamist. Paluge rühmadel joonistada -inimõiguste põhitunnuseid väljendav plakat – taas ilma sõnadeta. Seejärel koostage plakatitest näitus.

Kui tahate, et rühmad keskenduksid teatud teemadele, võite juhiste 3. ja 4. punkti vahele jätta ning anda rühmadele ette märksõnad, näiteks võrdsus, rahu, vaesus ja solidaarsus. Kui annate igale väikesele rühmale erineva sõna, saate korraga läbi võtta rohkem mõisteid. Kui annate igale rühmale sama sõna, on huvitav jälgida selle väljendamiseks leitavaid -erinevaid lahendusi.

Harjutust ei pea tingimata kasutama inimõigustealase õppe sissejuhatusena, vaid see sobib ka hilisemaks ajaks, et aidata osalejatel käsiraamatu teiste harjutuste abil läbi võetud ideid või iseseisva uurimistööga omandatut korrastada ja selgitada.

Suggestions for follow-upGoto top

Tutvuge inimõiguste teemasid käsitlevate näidendite või kirjandusteostega ja lavastage selle põhjal kohalikus kogukonnas esitamiseks näidend.

Et jätkata inimõiguste teema üldist käsitlemist, võite edasi minna harjutusega "Lillelapsed". Kui aga rühm sooviks liikuda edasi mõne konkreetse inimõiguse juurde, võib tutvust teha näiteks lapse õiguste konventsiooniga, kasutades harjutust "Lasteõigused".

Teine võimalus jätkutegevuseks on paluda osalejatel kirjutada lühike kiri selle kohta, mida inimõigused nende jaoks tähendavad. Siin on abiks õppepaketis All Different – All Equal kirjeldatud harjutus "Dear friend" (Kallis sõber). Kirjakirjutamise eesmärk on aidata osalejatel oma mõtetes selgust saada, innustada teisi vastama ja arendada dialoogi. Kirja võib saata mõnele rühma liikmele, aga neid võib kasutada ka koolide või noorterühmade vahelises kirjavahetuses.  
Publikatsiooni Domino 4. jaotises on esitatud noorte inimeste räägitud lugusid, mille põhjal saab algatada arutelu inimõiguste tähtsuse kohta igapäevaelus.

Ideid tegutsemiseksGoto top

Võimalik on pantomiime edasi arendada ning kujundada neist kogu rühma terviklavastus, mille saaks ette kanda teistele inimestele väljaspool rühma. Kui kasutasite plakatite joonistamise või rühmaskulptuuride varianti, võite koostada plakatitest või fotodest näituse. Mõlemal juhul saaks selle siduda rahvusvahelise inimõiguste päevaga.

Samuti võib teha pantomiimidest videosalvestised ja avaldada need internetis videote jagamise saitidel.