Участниците работят в малки групи, за да подготвят модел на заглавна страница на таблоидно издание.

Продължителност: 60 минути

Подготовка

• Ще ви е необходим по един лист хартия размер А3 и моливи за всяка малка група.

Инструкции

1. Помолете участниците да се разпределят в малки групи от по трима или четирима души. Задачата им ще бъде да подготвят заглавна страница на таблоиден вестник: големи заглавия и кратки статии!
2. Инструктирайте ги да обсъдят какво са направили до момента и какво са успели да извлeкат от проекта или дейността, и да нахвърлят големите заглавия и тези от второстепенна важност.
3. Всяка малка група трябва да достигне до 5 или 6 „истории“. Участниците трябва да измислят заглавие на всяка история, както и няколко изречения, които я обобщават накратко. Не трябва да записват пълната история. Придружаващата „снимка“ е по желание, но е добра идея.
4. Покажете страниците.
5. Презентацията и дискусията са по желание.

КОМПАС

Наръчник за обучение по правата на човека за младежи