Tere tulemast lugema KOMPASSI, noortele inimestele mõeldud inimõigusalast käsiraamatut.

Tervitame noorte inimõigustealase hariduse käsiraamatu Kompass käesoleva täielikult muudetud ja uuendatud redaktsiooni kõiki lugejaid!
Kompass ilmus esmakordselt 2002. aastal Euroopa Nõukogu noorte ja spordidirektoraadi noorte inimõigustealase hariduse programmi raames. Programm käivitati seetõttu, et inimõigustealane haridus (inimeste võrdset väärikust edendavad õppekavad ja -tegevused) oli ja on hindamatu väärtusega kõigi noorte demokraatliku kodanikuvastutuse kujundamisel ning üldise inimõiguste kultuuri kasvatamisel. Loe rohkem...

Euroopa Nõukogu - Peasekretariaat

Image:Secretary General of the Council of Europe

Lastele ja noortele ei ole piisav, et neil on lihtsalt olemas inimõigused. Inimõigustealase kultuuri juurdumiseks ning tagamaks, et meie noored saaksid aru, kuidas taolistele õigustele juurdepääsu saada – ning neid õigusi alal hoida, kaitsta ja edendada – on neil vaja taolise eesmärgi saavutamiseks kujundatud haridust.

Käsiraamat Compass avaldati esmakordselt 2002sel aastal. Sellest ajast saadik on käsiraamatuga osutatud tuge arvukatele kutsetöötajatele ning kodanikuühiskonna tegijatele, kes on viinud inimõigustealast haridust lugematu arvu noorte eludesse Euroopas ja kogu maailmas. Käsiraamat Compass on tõlgitud 31 keelde ja on etendanud keskset rolli õigustepõhiste lähenemiste kujundamisel noorsoopoliitikas ja noorsootöös. Nii tekib inimõigustealane teadlikkus, mis võimestab õppijaid, saadab neid kogu elu jooksul ja taolist teadlikkust saab omakorda edasi anda tuleviku põlvkondadele. Tegemist ei ole ainult õppimisega, vaid ka demokraatliku kodanikuksolemise edendamisega pikemaajaliselt.

 

On eluliselt tähtis, et noortel avaneks võimalus näha elu läbi selle suurendusklaasi. Kiirestimuutuvas maailmas esineb küllalt palju kartust ja hirmu, mida õhutavad nii pikemaajalised trendid kui ka päevasündmused. Taolised väljakutsed võivad tunduda ülejõukäivad. Nende nägemine inimõiguste vaatevinklist võib anda taaskindlust ja usaldust, et meie ühiskonnad suudavad rakendada eetikapõhimõtteid ka väga keerulistele probleemidele – et inimesi saab ja peab toetama ning kaitsma isegi kõige katsumusrikastel aegadel.


Taoline teadmine on oluline anne.
 

Ma usun, et käsiraamat Compass jätkab inimõigustealase hariduse praktikute suunamisega nende tähtsas töös.

 

Marija Pejčinović Burić