See harjutus eeldab koostööd ja sümboliseerib ühiselt probleemide lahendamiseks tehtavat tööd.

Juhised

  1. Paluge osalejatel moodustada 5–8-liikmelised rühmad. 
  2. Öelge, et kõik seisaksid ringis õlg õla kõrval ja sirutaksid käed enda ette. 
  3. Seejärel peaksid nad üksteise kätest kinni võtma. Reeglid on sellised, et a) keegi ei tohi kinni hoida ühe ja sama inimese mõlemast käest ja b) vahetult enda kõrval seisja käest ei tohi kinni võtta. (Lõpptulemusena tekib suurt kätesõlme meenutav moodustis.) 
  4. Nüüd paluge osalejatel see sõlm lahti harutada kätest lahti laskmata.

Nõuandeid korraldajateleGoto top

Osalejad peavad üksteise käte pealt ja alt läbi ronima. Läheb vaja natuke kannatust, kuid üllatuslikult on lõpptulemuseks üks või kaks suurt ringi.

See harjutus toimib hästi energiat andva tegevusena. Kui tahate, et osalejad sellest midagi kõrva taha paneksid, küsige, mis tunne neil alguses pärast sõlme tegemist oli. Kas selle lahtiharutamine tundus pöörase või lootusetu ülesandena? Kas lõpptulemus üllatas neid? Seejärel võite öelda, et nad peaksid meeles pidama Mahatma Gandhi sõnu: „Meie tegude ja meie tegelike võimete vahe on nii suur, et sellega saaks lahendada enamiku maailma probleeme.”

KOMPASS

Noorte inimõigushariduse käsiraamat