Që prej vendosjes së prezencës së tij në Shqipëri, Këshilli i Evropës i ka dhënë asistencë të vazhdueshme institucioneve shqiptare me fokus ndërtimin dhe konsolidimin e demokracisë dhe shtetit të së drejtës. Për këtë kanë kontribuar një sërë projektesh që Këshilli i Evropës i ka zbatuar dhe vazhdon t’i zbatoje kryesisht nëpërmjet financimeve të përbashkëta me Bashkimin Evropian dhe/apo me kontributin e drejtëpërdrejtë nga shtetet anëtare. Ky seksion përmban listën e projekteve kryesore të zbatuara nga Këshilli i Evropës si dhe ato aktualisht në zbatim.

Për informacion më të detajuar mbi secilin projekt klikoni mbi titullin përkatës.

projekte të përfunduara

instrumentë

Kontakt

 +355 4 45 40 201

E-mail