Suedia rikonfirmon bashkëpunimin edhe për dy vitet e ardhshme në fushën e edukimit për qytetari demokratike

15 shkurt 2024 Tiranë, Shqipëri

Frymëzues, me energji pozitive dhe shembuj motivues! Nxënësit e Shkollës së Mesme të Bashkuar Krrabë, në një vizitë në ambasadën suedeze, prezantuan disa nga aktivitetet e ndërmarra gjatë rrugëtimit katërvjeçar të projektit të Këshillit të Evropës Forcimi i Edukimit për Qytetari Demokratike në...

Read More

Mjetet e CEPEJ-it për efikasitetin dhe cilësinë e drejtësisë në Shqipëri ju prezantuan këshillave të gjykatave në Shqipëri

9 shkurt 2024 Tiranë, Shqipëri

Anëtarët e këshillave gjyqësor të gjykatave të shkallës së parë të Shqipërisë, përfaqësues të Gjykatës së Lartë dhe të Këshillit të Lartë Gjyqësor ishin pjesë e aktivitetit për ngritjen e kapaciteteve për mjetet e CEPEJ-it për efikasitetin dhe cilësinë e drejtësisë, organizuar me mbështetjen e...

Read More

Autoritetet shqiptare diskutojnë ndërhyrjet e nevojshme pas raportit të Komitetit për Parandalimin e Torturës

7 shkurt 2024 Tiranë, Shqipëri

Në një takim të nivelit të lartë, organizuar me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe të Këshillit të Evropës, zyrtarë të lartë në fushën e sistemit penitenciar diskutuan hapat e mëtejshme në adresimin e sfidave kryesore të sistemit penitenciar, që rrjedhin nga zbulimet kryesore të raportit të...

Read More

Mësuesit trajnohen mbi Kuadrin e Referencës së Kompetencave për Kulturë Demokratike

17 Janar 2024 Shqipëri

220 mësues të 25 shkollave të arsimit parauniversitar u përfshinë në maratonën e trajnimeve me fokus Kuadrin e Referencës së Kompetencave për Kulturë Demokratike të Këshillit të Europës me mbështetjen e Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (Sida). Pjesëmarrësit duke...

Read More

Komiteti anti-torturë i Këshillit të Evropës publikon raportin për Shqipërinë

12 janar 2024 Strazburg

Komiteti Evropian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit Çnjerëzor ose Poshtërues (KPT) ka publikuar raportin e tij për vizitën e majit 2023 në Shqipëri. Objektivi kryesor i vizitës së KPT-së në Shqipëri në vitin 2023 ishte rishikimi i trajtimit dhe kushteve të paraburgimit të...

Read More

Këshilli i Evropës mbështet mësimdhënien e historisë së regjimeve totalitare përmes dokumenteve të sigurimit të shtetit në seminarin ndërkombëtar në Tiranë

20 dhjetor 2023 Tiranë, Shqipëri

Përmes një hapi të rëndësishëm për integrimin e metodave bashkëkohore arsimore në kurrikulën shkollore, Kreu i Departamentit të Arsimit i Këshillit të Evropës Villano Qiriazi theksoi rëndësinë e përdorimit të dokumenteve të sigurimit të shtetit për të mësuar historinë e regjimeve totalitare. Ky...

Read More

Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale trajnuese për lirinë e shprehjes dhe sigurinë e gazetarëve

15 dhjetor 2023 Pogradec, Shqipëri

Pesëmbëdhjetë instruktorë të zbatimit të ligjit dhe dhjetë prokurorë iu nënshtruan një trajnimi intensiv dy-ditor të trajnerëve mbi tema të standardeve evropiane për lirinë e shprehjes, gjuhën e urrejtjes dhe sigurinë dhe mbrojtjen e gazetarëve të shoqëruar nga analiza e praktikës gjyqësore të...

Read More

Vacancy o87/2023: Senior Project Officer

13 December 2023

The Council of Europe office in Tirana is looking to recrut a Senior Project Officer in the context of its project, "Improving the protection of the right to property and facilitating execution of ECtHR judgments (D-REX III)". The project aims to strengthen human rights by enhancing the...

Read More

Autoritetet shqiptare ritheksojnë angazhimin për bashkëpunimin kundër krimit ekonomik

12 dhjetor 2023 Online

Përfaqësues të lartë të institucioneve kryesore përfituese të projektit Veprimi kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri vlerësuan progresin e arritur gjatë nëntë muajve të kaluar, duke vënë fokusin në përmirësimin e kuadrit ligjor dhe konsolidimin e kapaciteteve të tyre në luftën kundër korrupsionit,...

Read More

NJOFTIM PËR MEDIA

Po udhëton me 10,000 Euro me vete? Deklaro!

11 dhjetor 2023 Aeroporti i Rinasit, Tirana

Sot, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe ajo e Policisë së Shtetit, me mbështetjen e Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës dhe qeverisë gjermane, prezantuan fushatën ndërgjegjësuese për informimin e udhëtarëve mbi rregullat për transportimin e parave brenda dhe jashtë Shqipërisë. Fushata...

Read More