Deklaratë e Kryetares së Komitetit të Ministrave, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, Ministre e Islandës për Punët e Jashtme

24 nëntor 2022 Strazburg

“Në Ditën Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave, rikonfirmoj përkushtimin e palëkundur të Islandës për barazi gjinore dhe mbrojtjen, e fituar me vështirësi, të progresit në lidhje me të drejtat e njeriut të grave dhe vajzave. Së bashku, ne duhet të luftojmë të gjitha format e dhunës...

Read More

Albanian partners and beneficiaries appraised the progress in strengthening democratic citizenship education at school

24 November 2022 Tirana, Albania

The Steering Committee meeting of the "Strengthening democratic citizenship education in Albania" project took place in Tirana and gathered partners, beneficiaries, donors and key stakeholders including representatives from Sida, the Ministry of Education and Sports, the Agency for Quality...

Read More

Studentët e Universitetit të Tiranës diskutojnë mbi rolin e Këshillit të Evropës në avancimin e demokracisë

23 nëntor 2022 Tiranë, Shqipëri

Një leksion i hapur rreth Këshillit të Evropës u organizua sot tek Instituti për Studime Evropiane – Universiteti i Tiranës. Kreu i Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë, Jutta Gützkow, dhe Iseult Fitzgerald, Ambasadore e Irlandës në Greqi, Serbi dhe Shqipëri, morën pjesë në këtë aktivitet të...

Read More

Autoritetet shqiptare mbështetën në trajtimin e segregimit të fëmijëve rom në institucionet arsimore

22 nëntor 2022 Korçë, Shqipëri

Përfaqësues të institucioneve vendore dhe qendrore, morën pjesë në një takim koordinues të organizuar në Korçë me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës, për të diskutuar masat konkrete për përfshirjen e fëmijëve rom dhe egjiptianë në arsim. Aktiviteti u organizua në funksion...

Read More

Shkëmbim përvoje midis Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit e Lartë Gjyqësor të Shqipërisë mbi sfidat e përbashkëta në lidhje me efikasitetin dhe cilësinë e drejtësisë

8-9 nëntor 2022 Tiranë

Më 8-9 nëntor, anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Shqipërisë dhe të Këshillit të Lartë Gjyqësor të Kosovës janë takuar në Tiranë për të diskutuar mbi sfidat e përbashkëta në lidhje me funksionimin e sistemeve të tyre përkatëse të drejtësisë si dhe mbështetjen që CEPEJ mund të ofrojë në vitet e...

Read More

Përfaqësuesit shqiptarë të zbatimit të ligjit trajnohen mbi standardet e lirisë së shprehjes: siguria dhe mbrojtja e gazetarëve

3-4 nëntor 2022 Pogradec, Shqipëri

Nëntëmbëdhjetë instruktorë të zbatimit të ligjit të Sektorit të Tajnimit dhe Përgatitjes së Policisë morën pjesë në një trajnim intensiv për standardet e Këshillit të Evropës, mbi lirinë e shprehjes, sigurinë dhe mbrojtjen e gazetarëve. Një eksperte e lartë e Këshillit të Evropës i prezantoi...

Read More

Kapacitetet dixhitale të Shkollës shqiptare të Magjistraturës dhe Akademisë maqedonase për Gjyqtarë dhe Prokurorë mbështeten me e-biblioteka të përmirësuara

27 tetor 2022

Projekti i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe i Këshillit të Evropës “Institutet e Trajnimit Gjyqësor për Cilësi dhe Qëndrueshmëri” ka mbështetur Shkollën shqiptare të Magjistraturës dhe Akademinë maqedonase të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë në zhvillimin dhe zbatimin e bibliotekës...

Read More

Zgjedhjet e pjesshme vendore në Shqipëri: Kongresi mirëpret rezultatet e pakontestueshme dhe inkurajon të gjitha partitë të marrin pjesë në zgjedhje vendor të vitit të ardhshëm

27 tetor 2022 Strazburg

Në seancën e tij të 43-të Plenare, Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës diskutoi një raport informues mbi zgjedhjet e pjesshme vendore në Shqipëri të mbajtura më 6 mars 2022, në vijim të një misioni vëzhgues të zgjedhjeve hibrid të zhvilluar më 24 -25 shkurt dhe 8...

Read More

Arritjet e bashkëpunimit rajonal mbi lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias diskutohen në Mal të Zi

20 tetor 2022 Budva, Mali i Zi

Konferenca përmbyllëse e projektit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “Liria e shprehjes dhe liria e medias në Evropën Juglindore (JUFREX)” ka mbledhur së bashku partnerët dhe përfituesit kryesorë të projektit. Në të morën pjesë përfaqësues të profesionistëve ligjorë dhe...

Read More

Lançohet në Tiranë një analizë e jurisprudencës së gjyqësorit shqiptar në fushën e lirisë së shprehjes dhe lirisë së medias

14 tetor 2022 Tiranë, Shqipëri

Një studim që analizon jurisprudencën e gjyqësorit shqiptar në fushën e lirisë së shprehjes dhe lirisë së medias bazuar në standardet e Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut është lançuar sot në Tiranë. Përgatitur nga qendra ResPublica, me mbështetjen e projektit të përbashkët të...

Read More

Kontakte Kontakte

 +355 4 45 40 201

E-mail