Shënimi i Ditës Ndërkombëtare Kundër Homofobisë, Bifobisë dhe Transfobisë 2022 në Shqipëri

11 Maj 2022 Tiranë

Në kuadër të IDAHOT 2022 në Shqipëri, projekti mbi “Promovimin e Diversitetit dhe Barazisë në Shqipëri”, nën programin e përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2019-2022” dhe Njësia e Këshillit të Evropës për...

Read More

Gjykata e Lartë shqiptare publikon përmbledhjen e parë të vendimeve në Ditën Kombëtare të Drejtësisë

10 Maj 2022 Tiranë

Përmbledhja e parë e vendimeve më relevante të Gjykatës së Lartë shqiptare është publikuar sot me rastin e Ditës Kombëtare të Drejtësisë, 10 Maj. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të shquar të sistemit të drejtësisë, akademisë, parlamentit dhe institucioneve të pavarura. Ky botim përmban...

Read More

Konferenca gjyqësore shënon Ditën Kombëtare të Drejtësisë në Shqipëri

10 maj 2022 Tiranë

Më 9 maj, është organizuar në Tiranë konferenca me titull “Drejtësia në kohë sfiduese”, me fokus sfidat e rëndësishme me të cilat përballet gjyqësori, për të shënuar Ditën Kombëtare të Drejtësisë. Në këtë takim morën pjesë kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Ministri i Drejtësisë, gjyqtarë...

Read More

Gjyqtari shqiptar vendoset pranë Sekretarisë së Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

6 Maj 2022

Harmonizimi i praktikës gjyqësore vendase me standardet e vendosura nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Gjykata) është një parakusht themelor për ofrimin e drejtësisë efektive dhe cilësore në nivel vendor. Në këtë kuadër, Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës po ndihmojnë...

Read More

Sekretarja e Përgjithshme - Evropa duhet të qëndrojë e fortë përballë agresionit dhe luftës

4 Maj 2022 Strazburg

Sekretarja e Përgjithshme Marija Pejçinoviq Buriç ka shënuar Ditën e Evropës 2022 duke u bërë thirrje shteteve evropiane që të rinovojnë investimet e tyre në të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit përballë “dhunës së tmerrshme dhe ndryshimeve sizmike”. Duke prezantuar raportin e...

Read More

Dita e Lirisë së Shtypit: Mediat dhe gazetarët kanë nevojë për mbrojtje më të mirë

2 Maj 2022 Strazburg

Në një deklaratë për të shënuar Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit më 3 maj, Sekretarja e Përgjithshme e Këshillit të Evropës, Marija Pejçinoviq Buriç, u bëri thirrje qeverive evropiane që të ofrojnë mbrojtje më të madhe për mediat dhe gazetarët në mënyrë që ata të mund të kryejnë rolin e tyre...

Read More

Komiteti për Parandalimin e Torturës dhe Dënimeve ose Trajtimit Çnjerëzor (KPT) publikon një raport mbi vizitën ad hoc të mbajtur në Shqipëri midis datave 23- 26 Nëntor 2021.

Komiteti për parandalimin e tortures publikon një raport mbi Shqipërinë

26 April 2022 Albania

Komiteti për Parandalimin e Torturës dhe Dënimeve ose Trajtimit Çnjerëzor (KPT) publikon një raport mbi vizitën ad hoc të mbajtur në Shqipëri midis datave 23- 26 Nëntor 2021. Objektivi kyesor i vizitës ishte ekzaminimi i situatës së pacientëve të psikiatrisë forensike dhe rishikimi i progresit...

Read More

KOMUNIKIM PER MEDIAT

Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës mbështesin forcimin e demokracisë, shtetit ligjor dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Shqipëri

28 Prill 2022 Tiranë

Institucionet partnere të programit të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë - Faza II” (HFII) mirëpritën fleksibilitetin e programit të përbashkët në përshtatjen e nevojave institucionale në zhvillim, për të çuar përpara axhendën...

Read More

Përmirësimi i performancës së gjykatave në Shqipëri, përmes anketave të kënaqësisë së përdoruesve

22 prill 2022 Tiranë

Përdoruesit e gjykatave në Shqipëri tani do të kenë mundësinë të vlerësojnë cilësinë dhe efikasitetin e performancës së gjykatave bazuar në përvojën e tyre individuale. Sistemi i ri dhe inovativ online, i lançuar sot në Gjykatën e Rrethit Tiranë, do të synojë të mbledhë komentet e avokatëve,...

Read More

Përfundon Java Rome 2022 në Shqipëri

21 prill 2022

Mbi 1500 persona morën pjesë dhe shumë të tjerë u arritën gjatë aktiviteteve të Javës Rome në Shqipëri (04-11 Prill 2022) nën sloganin “Historia dhe kultura në qendër të vëmendjes për një të tashme më të mirë”. Falë përpjekjeve të kombinuara të 34 partnerëve kombëtarë dhe ndërkombëtarë, u...

Read More

Kontakte Kontakte

 +355 4 45 40 201

E-mail