Kush jemi ne

Këshilli i Evropës është organizata kryesore e të drejtave të njeriut në kontinent.
Ai përfshin 46 shtete anëtare, 28 prej të cilave janë anëtarë të Bashkimit Evropian. Të gjitha shtetet anëtare të Këshillit të Evropës kanë nënshkruar Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, një traktat i krijuar për të mbrojtur të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit

Lexo më shumë rreth Këshillit të Evropës >>