Marija Pejčinović Burić 

Më 26 qershor 2019, Asambleja Parlamentare zgjodhi Marija Pejčinović Burić si Sekretaren e Përgjithshme të 14-të Këshilit të Evropës me159 vota. Mandati i saj filloi më 18 shtator 2019.

Me një karriere të gjerë në politike, detyrat e saj më të fundit përfshijnë atë të Zëvendës Kryeministres dhe Ministres për Punët e Jashtme dhe Evropiane të Kroacisë si dhe atë të të Kryetares së Komitetit të Ministrave të Këshilit të Evropës ...(lexo më shumë)

 

Sekretari i Përgjithshëm zgjidhet nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës për një periudhe 5 vjeçare.

Rregulloret që rregullojnë emërimin e Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës

Sekretarit të Përgjithshëm i besohet përgjegjësia për të arritur synimin për të cilën Këshilli i Evropës u themelua në Londër më 5 Maj 1949, veçanërisht për të arritur një unitet më të madh mes anëtarëve të tij për qëllimin e ruajtjes dhe realizimit të idealeve dhe parimeve që janë pasuria e tyre e përbashkët dhe thjeshtimi i progresit të tyre ekonomik e social.

Statuti i Këshillit të Evropës 

Sekretari i Përgjithshëm ka përgjegjësinë e përgjithshme për menaxhimin strategjik të punës së programit të Këshillit të Evropës dhe buxhetit dhe të mbikqyrë zhvillimin e përditshëm të Organziatës dhe Sekretariatit.