Stafi i Këshillit të Evropës


Giulia RE

Kreu i Zyrës


Olsi DEKOVI
Zëvendëskreu i Zyrës
e-mail


Eranda STRAZIMIRI
Asistente Finance dhe e Manaxhimit të Zyrës
e-mail


Kledi MEMAJ
Asistent Finance dhe i Menaxhimit të Zyrës
 e-mail


Jutbina HOXHA
Asistente Administrative
e-mail


Sokol COBA
Shofer
e-mail

PROGRAMET


Mbështetje për Efikasitetin e Drejtësisë - SEJ IV

Laurela MUCA
Oficere e Lartë Projekti
 e-mail
Eglantina REKA
Asistente Projekti
 e-mail

Projekti kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri

Ersida SEFA
Oficere e Lartë Projekti
 e-mail

Sindi LICA
Asistente Projekti
e-mail


Mbrojtja e të drejtës së pronës dhe lehtësimi i ekzekutimit të vendimeve të GJEDNJ-së në Shqipëri (D-REX III)

Kejsi ZIU
Oficere e Lartë Projekti
 e-mail
Edlira Agolli
Asistente Projekti
 e-mail

Fuqizimi i mbrojtjes nga diskriminimi në Shqipëri

Iva ÇOKU
Oficere e Lartë Projekti
 e-mail

 

Elsa DELISHAJ
Asistente Projekti
 e-mail


Forcimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut të personave të denuar në Shqipëri

Antuen SKËNDERI
Oficere e Lartë Projekti
 e-mail
Ediola ISLAMAJ
Asistente Projekti
 e-mail

Forcimi i Edukimit për Qytetari Demokratike në Shqipëri

Suela KUSI DRITA
Oficere e Lartë Projekti
 e-mail
Erina CANI
Asistente Projekti
 e-mail
 
Arta MENGA
Asistente Projekti

Mbrojtja e Lirisë së Shprehjes dhe të Medias në Shqipëri (PRO-FREX-A)

Erkanda BUJARI
Oficere e Lartë Projekt
 e-mail


ROMACTED: Promovimi i Qeverisjes së Mirë dhe Fuqizimit të Komunitetit Rom në Nivelin Vendor

Odeta JAHAJ
Oficere e Lartë Projekti
e-mail


Mbështetja e Reformës së Administratës Publike në nivel vendor në Shqipëri

Arvena DEDA
Oficere e Lartë Projekti
 e-mail
Edit LLAZANI
Asistente Projekti
 e-mail

Oficer Komunikimi

Besnik BAKA
 e-mail


Integrimi Rom - faza III

Xhesika KORRA

 e-mail