Կենսաբժշկության ոլորտի որոշ զարգացումներ ունեն մարդու իրավունքների համար հետևանքներ, որոնք առաջ են բերում որոշակի էթիկական հիմնահարցեր և դարձնում դրանք լուրջ մարտահրավերներ:

Հանրային բանավեճը այս փաստաթղթում և Օվիեդոյի կոնվենցիայի 28-րդ հոդվածում «հանրային բանավեճի» համապարփակ գաղափարն օգտագործված է հանրային տիրույթում (այսինքն` ոչ մասնագիտական կոնտեքստում) խորհրդակցական այն շփումները նկարագրելու համար, որոնց միջոցով անհատները և խմբերը կարող են նույնականացնել, բացահայտել և պարզել իրենց տարբեր շահերն այն խնդիրների դեպքում, որոնք ազդում են (կարող են ազդել) նրանց բոլորի վրա: կարող է առանձնակի կարևորություն ունենալ կենսաբժշկության այն զարգացումների շուրջ, որոնք խորքային ազդեցություն ունեն հասարակության և անհատների վրա, զարգացումներ, որոնք դուրս են մնում նորմատիվային կարգավորումների շրջանակներից, և զարգացումներ, որոնք առաջ են բերում անհայտ վտանգներ կամ ունեն անկանխատեսելի ազդեցություն հասարակության վրա կամ ոչ համաչափ ազդեցություն որոշակի խմբերի վրա:


օրինակներ