Կենսաբժշկության ոլորտի որոշ զարգացումներ ունեն մարդու իրավունքների համար հետևանքներ, որոնք առաջ են բերում որոշակի էթիկական հիմնահարցեր և դարձնում դրանք լուրջ մարտահրավերներ:

Հանրային բանավեճը այս փաստաթղթում և Օվիեդոյի կոնվենցիայի 28-րդ հոդվածում «հանրային բանավեճի» համապարփակ գաղափարն օգտագործված է հանրային տիրույթում (այսինքն` ոչ մասնագիտական կոնտեքստում) խորհրդակցական այն շփումները նկարագրելու համար, որոնց միջոցով անհատները և խմբերը կարող են նույնականացնել, բացահայտել և պարզել իրենց տարբեր շահերն այն խնդիրների դեպքում, որոնք ազդում են (կարող են ազդել) նրանց բոլորի վրա: կարող է առանձնակի կարևորություն ունենալ կենսաբժշկության այն զարգացումների շուրջ, որոնք խորքային ազդեցություն ունեն հասարակության և անհատների վրա, զարգացումներ, որոնք դուրս են մնում նորմատիվային կարգավորումների շրջանակներից, և զարգացումներ, որոնք առաջ են բերում անհայտ վտանգներ կամ ունեն անկանխատեսելի ազդեցություն հասարակության վրա կամ ոչ համաչափ ազդեցություն որոշակի խմբերի վրա:


օրինակներ

Belarus - The rights and responsibilities of doctors and patients in modern healthcare systems (legal and ethics issues) (2018)

Cyprus - Awareness week 2018

Denmark – Public Debate in Denmark on the future of the healthcare system (2008)

Finland - Citizen's initiative to the Parliament (2012)

France - Public debate on the law on bioethics (2018)

Germany - Public discourse on genome editing (2019)

Ireland - Public debate concerning abortion and the repeal of the eighth amendment to the constitution

Poland - Constitutional week to inform and dialogue with citizens (2018)

Portugal - Public debate on the end of life (2017-2018)

Russian Federation – Public debate and its impact on the law on transplantation of human organs and tissues (2016)

United Kingdom - Public engagement on brain science, addiction and drugs (2007-2008)