Public Debate in BiomedicineԿենսաբժշկության ոլորտի զարգացումների հատկանիշները, մարդկանց կյանքերի և հասարակական լայն համատեքստի վրա դրանց ազդեցության ճանապարհներն առանձնացնում են դրանք տեխնիկական կամ կազմակերպական փոփոխության բազմաթիվ այլ ձևերից: Դրանք առանձահատուկ հետևանքներ ունեն մարդու իրավունքների վրա, քանի որ մարդկանց շրջանում դրանք հաճախ առաջ են բերում բարեվարքության, արժանապատվության, ինքնավարության, անձնական տվյալների գաղտնիության, արդարության, հավասարության և խտրականության բացառման մտահոգություններ:

 Հանրային բանավեճը նպաստում է կենսաբազմազանության ոլորտի զարգացումների և տեխնոլոգիաների պատասխանատու ներդմանն առողջապահության ոլորտում:

 Անհատների և հասարակության ապագայի համար երկարաժամկետ հետևանքները պահանջում են ժողովրդավարական հիմքով կայացված որոշումներ, որոնք հիմնված են ընդհանուր արժեքների վրա և հարգանք են դրսևորում մարդու իրավունքների հանդեպ:


օրինակներ