Հանրային բանավեճ այս փաստաթղթում և Օվիեդոյի կոնվենցիայի 28-րդ հոդվածում «հանրային բանավեճի» համապարփակ գաղափարն օգտագործված է հանրային տիրույթում (այսինքն` ոչ մասնագիտական կոնտեքստում) խորհրդակցական այն շփումները նկարագրելու համար, որոնց միջոցով անհատները և խմբերը կարող են նույնականացնել, բացահայտել և պարզել իրենց տարբեր շահերն այն խնդիրների դեպքում, որոնք ազդում են (կարող են ազդել) նրանց բոլորի վրա: նախաձեռնելու պատճառները պարզելուց հետո հարցերի երկրորդ խումբը վերաբերվում է հանրային բանավեճի կոնկրետ նպատակներին` որո՞նք են սպասվող արդյունքները և ի՞նչ օգուտներ են ակնկալվում դրանից և ո՞ւմ համար: Դարձյալ կարող են լինել մեկից ավելի նպատակներ և տարբեր օգուտներ կարող են հասանելի դառնալ բանավեճին մասնակցող տարբեր կողմերին:

Belarus - The rights and responsibilities of doctors and patients in modern healthcare systems (legal and ethical issues) (2018)

In the public debate on “The rights and responsibilities of doctors and patients in modern healthcare systems (legal and ethics issues 2018-2019)”, the main purpose was to inform patients about their rights and to remind doctors about their responsibilities, including knowledge about new legislation and ethical practices.

Ֆրանսիա` հանրային բանավեճ կենսաէթիկայի մասին օրենքի շուրջ (2018թ.)

Ֆրանսիական “États Generaux” նախագծում մեդիան առանցքային դերակատար էր և մինչև հանրային բանավեճը մեդիա մասնագետների համար կազմակերպվել էր վերապատրաստում` ընտրված թեմաների և դրանց էթիկական հետևանքների հավասարակշռված լուսաբանումն ապահովելու համար:

Ֆրանսիական ազգային խորհրդակցության (“États Généraux”) նպատակն էր կենսաէթիկայի թեմաներով հանրային բանավեճում ներգրավել հասարակության հնարավորինս լայն շերտեր և տեղեկություններ հաղորդել օրինաստեղծ աշխատանքներին: Մեդիայում լայն լուսաբանումը, կայքը, որի միջոցով հանրությունը կարող էր ապահովել մասնակցություն և հանրային բանավեճերի համար տարածաշրջանային ֆորումների օգտագործումը ստեղծեցին մասնակցության լավ հնարավորություններ և օգնեցին կարողություններ ձևավորել հետագա բանավեճերի համար:

Կիպրոս` իրազեկման շաբաթ (2018թ.)

Ծերանոցներից նվիրված Կիպրոսյան իրազեկման շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած հանրային բանավեճերի արդյունքում, որոնց նպատակն էր պարզաբանել լրագրողների համար տարեցների խնամքին վերաբերվող հարցերի լուսաբանման նրբությունները, մշակվեց Լրագրողների և ԶԼՄ-ների վարքականոն:

Գերմանիա` գենոմի խմբագրման մասին հանրային քննարկում (2019թ.)

Genomchirurgie im gesellschaftlichen Diskurs վերաբերյալ բանավեճի շրջանակներում 2019 թվականին կազմակերպվեցին երկու սեմինարներ, որոնց շրջանակներում գենոմի խմբագրումը զանազան տեսանկյուններից հասկանալու նպատակով լրագրողները և խմբագիրները հանդիպեցին կենսաբանության, բժշկության, էթիկայի և իրավունքի ոլորտների գիտնականների հետ: Նպատակն էր խթանել թեմայի որակյալ լուսաբանումը մեդիայում:

Ֆինլանդիա` քաղաքացիների նախաձեռնությունը խորհրդարանին (2012թ.)

ստեղծվեց պաշտոնական կայք, որտեղ հանրության ներկայացուցիչները կարող են բարձրացնել մտահոգիչ խնդիրներ, ներկայացնել դրանք օրենսդիրների ուշադրությանը և ինքնաշխատ եղանակով դարձնել դրանք խորհրդարանի քննարկման առարկք, եթե 50000 ավելի քաղաքացիներ առցանց ստորագրեն հանրագիրը: