«Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կենսաբժշկության ոլորտում» ծրագիրը կենսաբժշկության ոլորտում մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված առաջին ծրագիրն է Հայաստանում:

Եվրոպայի խորհրդի կենսաբանության և բժշկության նվաճումների կիրառման առնչությամբ մարդու իրավունքների և արժանապատվության պաշտպանության մասին կոնվենցիան (Օվիեդոյի կոնվենցիա) միակ իրավաբանորեն պարտադիր միջազգային փաստաթուղթն է, որը սահմանում է կիրառելի օրենսդրական շրջանակ և՛ ամենօրյա բժշկական պրակտիկայի և՛ կենսաբժշկության մեջ նոր տեխնոլոգիաների ներդրման համար:

Ծրագրի նպատակն է `նպաստել կենսաբժշկության ոլորտում մարդու իրավունքների և էթիկական սկզբունքների եվրոպական ստանդարտների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանը (ինչպես օրինակ՝ բժշկական միջամտությունների համար տեղեկացված համաձայնությունը, կամավոր անհատույց օրգանների դոնորությունը, գենետիկ ժառանգության պահպանումը) և օժանդակել ոլորտում ազգային օրենսդրության և պրակտիկայի համապատասխանեցմանն ուղղված ազգային ջանքերին, որը կնախապատրաստի ՀՀ-ին՝ միանալու Օվիեդոյի կոնվենցիային:

Ընթացիկ աշխատանքներ
  • «Մարդու իրավունքները հոգեկան առողջության ոլորտում» ԵԽ ՀԵԼՓ դասընթացը գտնվում է մշակման փուլում
  • Անգործունակության ոլորտի օրենսդրության վերանայման աշխատանքներ
  • Օրգանների և հյուսվածքների փոխպատվաստման ոլորտում օրենսդրության համապատասխանեցում Օվիեդոյի կոնվենցիայով սահմանված սկզբունքներին
  • Բուժաշխատողների էթիկայի հանձնաժողովի կայքի մշակում
  • Ղարաբաղի բուժաշխատողների ինտեգրում ՀՀ առողջապահության համակարգում
  • Հոգեբանական աջակցություն փախստականներին

 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

 Մարդու իրավունքների և կենսաբժշկության մասին կոնվենցիա (Օվիեդոյի կոնվենցիա)

 Օվիեդոյի կոնվենցիան և լրացուցիչ արձանագրությունները

 CM/Rec(2016)8 հանձնարարականն Անդամ պետություններին Անձնական առողջությանը վերաբերող տվյալները, ներառյալ՝ գենետիկ թեստերից ստացված տվյալներն ապահովագրության նպատակների համար մշակելու մասին

 CM/Rec(2016)6 հանձնարարականն Անդամ պետություններին Մարդկային ծագում ունեցող կենսաբանական նյութերով կատարվող հետազոտությունների մասին

 Կենդանի կամ մահացած դոնորների մարմնի և մարմնի մասերի առնչությամբ ֆինանսական օգուտ ստանալու արգելքի սկզբունքի իրագործման ուղեցույց

 Լրացուցիչ հաշվետվություն:Հոգեկան առողջության ոլորտում ոչ հարկադիր միջոցառումների կիրառման լավագույն փորձը Եվրոպայի խորհրդում

 Բուժաշխատողի մասնագիտական էթիկայի կանոնները

 Հետազոտությունների էթիկայի հանձնաժողովի անդամների ուղեցույց

 Իրավունքահեն մոտեցումները առողջապահության ոլորտում

ԶՐՈՒՅՑ

25/05/2023

ՀՀ առողջապահության նախարարի ելույթը Եվրոպայի խորհրդի՝ Հայաստանի համար գործողությունների 2023-2026թթ․ ծրագրի մեկնարկի միջոցառմանը

 

14/03/2022 | ministry of health

ԵԽ բիոէթիկայի բաժնի ղեկավար Լորանս Լվոֆֆի հարցազրույցը՝ ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված բուժաշխատողի մասնագիտական էթիկայի կանոնների վերաբերյալ:


11/02/2023

Ինչպե՞ս են բուժաշխատողների դեմ բռնություններն ու այլ իրավախախտումները պատժվում ՀՀ-ում եւ եվրոպական երկրներում

 

15/11/2021

Հարցազրույց ԵԽ «Մարդու իրավունքները կենսաբժշկության մեջ» ծրագրի ազգային փորձագետ Իզաբել Աբգարյանի հետ՝ Օվիեդոյի կոնվենցիայի վավերացման անհրաժեշտության և կենսաբժշկության ոլորտում ՀՀ օրենսդրության վերաբերյալ:


26/01/2023

«ՀՀ-ում բուժաշխատողների էթիկայի կանոնների ընդունումը պետք է համարել շատ կարեւոր եւ դրական քայլ»

 

22/09/2021 | ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈ

Զրույց Լորանս Լվոֆֆի հետ
Եվրոպայի խորհրդի Բիոէթիկայի բաժնի ղեկավար