Ma olen kõik need seosed, mida ma enda ja teiste vahele tekitan.

Albert Jacquard

Ülevaade

Suminarühmade, ajurünnaku, joonistamise ja rühmaarutelu abil lahatakse identiteediga seotud küsimusi.

Seotud õigused
 • Võrdne inimväärikus ja võrdsed õigused
 • Diskrimineerimise keeld
 • Õigus elule, vabadusele ja turvalisusele
Eesmärgid
 • Õppida paremini tundma isiksuse ja identiteedi mõistet ning avardada eneseteadvust
 • Arendada suhtlemisoskust
 • Kasvatada solidaarsust ja austavat suhtumist
Materjalid
 • Värvilised pliiatsid ja markerid, võimalusel igale osalejale eri värv
 • Üks paberileht iga osaleja kohta
 • Märkmetahvli paber ja markerid
Oluline kuupäev
 • 10. oktooberÜlemaailmne vaimse tervise päev

Juhised

 1. Sissejuhatuseks paluge osalejatel moodustada kahest inimesest koosnevad suminarühmad. Paluge neil teeselda, et nad ei ole varem kohtunud ja peavad ennast teineteisele tutvustama.
 2. Nüüd paluge osalejatel mõelda, milline teave on esmakohtumisel teisele inimesele edastamiseks kõige huvitavam või olulisem, ning laske osalejatel ajurünnakus selliseid teabekategooriaid nimetada. Näiteks nimi, vanus, sugu, kodakondsus, perekonnaseis, usk, sotsiaalne sugu, rahvus, töö/õppimiskoht, muusikamaitse, hobid, lemmikspordialad, üldiselt meeldivad ja vastumeelsed asjad jne.
 3. Järgmiseks selgitage, et osalejad saavad harjutuse käigus teada, kui palju on neil ühist rühma teiste liikmetega. Jagage välja paber ja pliiatsid ning selgitage, et kõigepealt peaks igaüks joonistama pildi oma isiksusest. Seda tuleks kujutada tähena, kus isiksuse eri aspektid on otsekui ümbritsevasse ühiskonda paistvad kiired. Paluge osalejatel mõelda oma isiksuse kümnele kõige olulisemale aspektile ja joonistada oma isiklik täht.
 4. Seejärel paluge osalejatel ringi käia ja oma tähte teistega võrrelda. Kui nad leiavad kellegi, kelle kiir nende omaga kattub, peaksid nad kirjutama selle inimese nime vastava kiire lähedale. (Näiteks kui Jani ja Kauri täht sisaldab kiirt „räppar”, peaksid nad kirjutama üksteise nimed selle kiire kõrvale.) Andke selleks 15 minutit.
 5. Kogunege taas suurde rühma ja paluge osalejatel rääkida, kui sarnased või erinevad nad üksteisega olid. Võite osalejatelt küsida:
  • Millised isiksuse aspektid olid inimestel ühised ja millised kordumatud?
  • Kui sarnased või erinevad on rühma liikmed? Mida on rohkem, kas sarnasusi või erinevusi? 
 6. Lõpuks viige läbi rühma ajurünnak, et nimetada, milliseid isiksuse aspekte saavad inimesed ise valida ja millised on antud juba sünniga. Kirjutage need märkmetahvlile kahte tulpa. 

Analüüs ja hindamineGoto top

Arutage, mida osalejad said iseendast ja teistest teada ning mida see tähendab seoses inimõigustega.

 • Mida said osalejad iseenda kohta teada? Kas oli raske valida oma isiksuse kümmet kõige tähtsamat aspekti?
 • Kas tähtede võrdluse tulemused olid osalejate jaoks üllatavad? Kas neil oli arvatust rohkem või vähem ühist?
 • Mida arvavad osalejad rühma mitmekesisusest? Kas see teeb rühma kuulumise huvitavamaks või raskendab see koostööd?
 • Kas leidus ka selliseid isiksuse aspekte, mis tekitasid osalejates tugevat vastureaktsiooni ja tahet öelda, et see ei käi kindlasti minu kohta? Näiteks: mina ei ole jalgpallifänn, mulle ei meeldi tehnomuusika, mulle ei meeldi koerad, ma ei ole homoseksuaal, ei ole kristlane.
 • Kuidas isiksus kujuneb? Millised aspektid kujunevad ühiskonna mõju alla, millised aga on sünnipärased ja muutumatud?
 • Kui vaadelda kitsamalt sooküsimusi, siis millised asjad on seal ühiskonna kujundatud ja millised on sünnipärased?
 • Kas mõni osaleja kirjutas „naine” või „mees”? Mis seostub osalejatele sõnadega „naine” ja „mees”? Kas need assotsiatsioonid on ühesugused mõlema soo ning kõigi meeste ja naiste puhul?
 • Mil määral hinnatakse inimesi nende isikupärase identiteedi alusel ja mil määral selle järgi, millisesse rühma nad kuuluvad?
 • Mil määral saavad inimesed ise endale identiteeti valida? Mida tähendab see nende endi ja ühiskonna jaoks ning eriti võrdsust ja lugupidamist rõhutavate inimõiguste jaoks? 

Nõuandeid korraldajateleGoto top

Selle harjutuse nimi ei ole vigane. See peabki osalejaid segadusse ajama. Kui tahate kasutada harjutuse ajal taustamuusikat, sobiks selleks näiteks Frank Zappa laul „You are what you is, I is what you am”.

Sissejuhatuses võite anda osalejatele mõned näpunäiteid, mis aitavad neid vajalikus suunas mõtlema panna. Võite kasutada näitena iseennast või mõnda väljamõeldud isikut.

Igale osalejale eri värvi pliiatsi andmine peaks aitama rõhutada mõtet, et iga inimene on kordumatu ja rühm moodustab kokku erinevate isiksuste vikerkaare. Kui rühm on suur ja mitu inimest peavad kasutama sama värvi, paluge neil kasutada erinevat kirjastiili.

Soovi korral võite lisada harjutusele veel ühe elemendi ning paluda, et osalejad joonistaksid oma tähtedele erineva pikkusega kiired sõltuvalt sellest, kui avalik või privaatne see konkreetne isiksuse aspekt nende jaoks on. Pikemad kiired näitavad selliseid aspekte, mis on ühiskonnas avalikumad.

Lõpuajurünnaku käigus (6. punkt) võidakse nimetada järgmisi aspekte:

 • Isiksuse aspektid, mida ma saan ise valida: nimi, sõbrad, töö, erakonda kuuluvus, lemmikmuusika, riietumisstiil, lemmikjalgpallimeeskond, elukoht;
 • Kaasasündinud isiksuse aspektid:  bioloogiline sugu, vanus, kasv, silmade värv;
 • Mõned isiksuse aspektid võivad põhjustada lahkarvamusi, näiteks rahvus, sotsiaalne sugu ja seksuaalne sättumus, usk, vähemusrühma kuulumine. 

Isiksuse kujunemist ning sotsiaalselt tingitud ja kaasasündinud aspektide vahekorda puudutav arutelu põhjustab arvatavasti lahkarvamusi, eriti usu ja sooga seotud küsimustes. Kasulik on paluda osalejatel mõelda iseenda kasvamisele ning sellele, kuidas nende isiksuse teatud aspektid on aastate jooksul muutunud. Võib-olla on teisenenud isegi mõned sellised aspektid, mida nad pidasid muutumatuks.

Arutelu lõpetuseks võite esile tuua mõned kokkuvõtlikud järeldused, näiteks et inimestena on meil kõigil õigused, mida keegi ei saa meile anda ega meilt ära võtta, olenemata meie rassist, nahavärvist, varanduslikust seisust, sünnikohast või muudest omadustest.

VariandidGoto top

Paluge juhiste 3. punkti juures osalejatel joonistada oma tähe keskele autoportree või kinnitada sinna lapsepõlvefoto.

Kui osalejad tähtede juurde oma nime ei kirjuta, võivad teised püüda ära arvata, kellele mingi täht kuulub.

LisateaveGoto top

Euroopa Nõukogu õppepakett All Equal – All Different sisaldab hulgaliselt teavet ja täiendavaid harjutusi identiteedi teemal.

Soovitusi jätkutegevusteksGoto top

Korrake seda harjutust sõprade, töökaaslaste ja pereliikmete seas.

Harjutus sobib hästi paljude muude arutelude sissejuhatuseks, näiteks inimõiguste universaalsus, diskrimineerimine ja ksenofoobia, laste õigused ja kodakondsus. Kui rühm tahaks identiteedi ja sotsiaalse soo küsimustega edasi tegeleda, võib neile meeldida harjutus  "Kangelased".
Kui tahate minna identiteedi küsimuste juurest edasi aruteluga võrdsest inimväärikusest ja üldiselt inimõigustest, võite läbi viia "Sõnade joonistamise".

Kui rühma koosseis on mitmekultuuriline ning te tahate osalejais sütitada huvi üksteise kultuuride vastu, sobib jätkutegevuseks hästi õppepaketi All Different – All Equal harjutus "My story" (Minu lugu).